vanitha

Wednesday
18
January
2017

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > foco
   

h-o-T-i c-i-Y T- L-- g-l- A-Y-ɡ-d-ȢY: j-u T-
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]


h¤«-¨¨f: T¡-× ox-o¢-¨Ê ¨O-it-h¡u Ì¡-c-·¤-c¢¼¤« ¨¨os-o® h¢-o®-±T¢-¨i c£-´« ¨O-©àÙ-Y® T¡-× ±L¥-¸¢-¨Ê g¡-l¢-´® Y£t·¤« A-Y¬-É¡-©d-È¢-Y-h¡-i¢-j¤-¼¤-¨l-¼® Y¡v-´¡-k¢-J ¨O-it-h¡u Ì¡-c« G-¨×-T¤-· j-·u T¡-×. lq-¨j O¢-É¢µ¤« ±d-m®-c-·¢-¨Ê F¿¡ l-m-¹-q¤« l¢-m-a-h¡-i¢ dU¢-µ ©m-n-h¡-X® h¢-o®-±T¢-¨i c£-´« ¨O-à¡-c¤-¾ ±d-i¡-o-©hs¢-i Y£-j¤-h¡-c« ©f¡t-V«-L-¹w ¨¨J-¨´¡-Ù-¨Y-¼® j-·u T¡-× d-sº¤. T¡-× ±L¥-¸¢-¨Ê l-qt-µ´¤« g¡-l¢´¤« h¢-o®-±T¢-¨i H-r¢-l¡-©´Ù-Y® A-Y¬¡-l-m¬-h¡-i¢-j¤-¨¼¼¤« T¡-× J¥-¶¢-©µt·¤. Q-¸¡-¨Ê ©V¡-©J¡-h J-Ø-c¢-i¤-h¡-i¤-¾ T¡-× J-Ø-c¢-i¤-¨T Yt-´-¨·-´¤-s¢-µ® h¢-o®±T¢ C-¼® l¢l¡-a ±d-o®-Y¡-l-c-Jw c-T-·¢-i¢-j¤¼¤. ©V¡-©J¡-h-i¤-h¡-i¤-¾ Ot-µ-i¢k¤« F¿¡ Y£-j¤-h¡-c-¹-q¢k¤« j-·u T¡-× d-Æ¡-q¢-i¡-i¢-j¤-¨¼-¼® h¢-o®±T¢ d-s-º¢-j¤-¼¤. h¢-o®-±T¢-i¤-¨T d-j¡-ht-m-¨· Y¤-Tt-¼® j-·u T¡-× J-Ø-c¢-i¢-¨k F¿¡ ¨Y¡-r¢-k¡-q¢-Jw´¤« ¨O-it-h¡-¨c c£-´« ¨O-i®-Y¤-¾ Y£-j¤-h¡-c-¨·-´¤-s¢-µ® J-·-i-µ¢-j¤¼¤. c¡-k¤ lt-n-h¡-i¢ T¡-× oxo® ¨O-it-h¡u Ì¡c-·® Y¤-Tt-¼¤-l-j¢-J-i¡-i¢-j¤-¼¤ h¢-o®-±T¢-¨i J-r¢-º a¢-l-o-h¡-X® c£-´¢-iY®. 2012 V¢-o«-ft 29c¡-X® h¢-o®-±T¢ j-·u T¡-×-i¢v c¢¼¤« J-Ø-c¢-i¤-¨T ¨O-it-h¡u Ì¡-c« G-¨×-T¤-·Y®.loading...

 

 
dTw dؤJqv JtVJw 13 lj oJj

dsiY S: oso ho

Qi lv Het ht lj ci

CTk OithcJY ̢jY Dsu: ju T

os-o h-o-T-i O-it-hu ̡-c--c- c; j-u T- Yv-k-J O-it-hu

2000 c--J-w D-Tc: sot- f-Ʈ

lVi J-q-L-h-i l-T-oA-

Yo A fuV AfoVsi ovhu lj

D-it- c-J-Y-i-T d-Y-M-Y--q--s- ot-X l-l-o-i h-K-k ot--j-c b-l-q d-Y o-ht--

D-it- c-J-Y-i-T d-Y-M-Y--q--s- ot-X l-l-o-i h-K-k ot--j-c b-l-q d-Y o-ht--

ooL LkJ-o c 7 cthX ct

Hj-h-o J-ٮ 1.6 JT l-j-t: Q-i- k-J s-tV

ci l٤ lj

sd cjv Jsllj Bt f F lidci

lv--c-t-- l-i-d d--Y-i-h-i B-h-ox i-o f-Ʈ o-K

Bt-f-F f-Ʈ D-Y-Jt-n h-J-i-T H-p-j l-

ff CtcnXk ds Qs Gn f He stVov

dTw lk J, Vokc Js

Qi Aw Afc skiuo Jdv FJoJl VisJTt

f롴-f-s O-j-Y-- g-L-h-J

o̡c Jt lvdciv JYd

Cɬ~dJoMtn: Hpj ldX CT

Aloc ciihi hJoe׮

eV 251 JciT kivע JtVhi o kix

dYi LkJo c 7 i. F. Cik

h-k-i-q-J-qv j-ٮ l-h-c--q-T D-T-h-i-i i-oek

Qii cjTu f Fo Fu Fv Hy

Fex 7, 7doc afiv Blmjs

dTw lk J, Vov lk Js

Fex 6, 6 Fo doi lk Js

jQ JTmjjiv dYSQk o C Hi

lj- d-Y-SQ-k Quo

kJ Gl bcJci lJYi oZc fvL׮oc cnThi

2000 dt- Ht-L-c-J H-X o-a-i-h-i ov-lt o-dx

Lk-J-o c 7c e-q-פ-J-qv c-jb-c

hkiqii fQl Bc otftL 332 J-T j-d-

gh QlksiT cYv et lhx djdT oMT

Qi- d--k s-k-iu-o T-J-oi

Bdq Gr Ykhs F

hsq C 3 odYft 19c Cɬiv

p J-V-׮ J--iv o--b D-s---

j-o-l-q Dv-d-a-c-v e-J-c ot--J-k s--V

LLw oɫ oht ex ldXiks

Hj jdi Qf V: skiuo QQi cjTu f. Fo. Fu. Fv

fci htfwo ns hpukv DaMTc OiY

Jjq lk ljcu lamJc

fs ds: LkJo c 7 YjT

s-ku-o l-d-l-h-׫ d-K-d-

dTw, Vov lk ltڢ

F ex 7 Grc

h-c-J-Y-- B--w F ex 7 A-T- 7c C-s-

Fo fT~Fo f F kiccעj ptQ

L-a-s-Q o-ht- h-fv ot-l-o lu J--iv Y-T-

ddoiT hK hs , bX dJj Jp--k

gh dcY ns dZjQ DaMTc OiY

hkft LwVcYj lQ dOjX: hkiq ill afiv As͢v

h-L Jx-o-ht H-X H-e-s-h-i k-l h-fv-o-

lQ dOjXkT ̡dc YJtu mhh hkftLwV

kk n hw Cc Yjlcdj

e-V-h-fv D-d-i-ǡ-w--i's-et F e-ٮ' d--Y

Aooc dYi ck o-ht-eXJw

o-o-N L-k-J-o c- 7 C-ɬu l-d-X-iv

Bw F ex 7v p fXv lYo

OsJsJw 12,000 hYv 45,000 lj lk Jsi

Cɬik Gl lkJs kd-Td Ykơciv

hJn AfciT mq 15 JTii ckct

BYhlmo cvJ Jjv JkXjhu

otlTt CjJqJ: F.d. Apa

lfoפJqT htעTih?

ooL hfv eXJw lkslv

dt-k Q-i-T h-f eJ-s C-c O-jY

ghiT ot JkcYiY: JTJd

enu si-ksi QfLc h GT

H- J-v d-X-h-T-l:e-V-sv f-Ƥ s-k-iu-o Q-i-h-X-i J-Jt--

ot-at fu-V l-q-w- Q-F-o-F-e-o-l-k-J-s-

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting