vanitha

Wednesday
18
January
2017

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > jQj
   

Oc~ dJ oطJ CTcr snu duYX
[ Posted on Sun, 18 December 2016 ]


©h¡o®©J¡: Cɬ´® ¨S¶v o½¡c¢µ® ¨J¡Ù® ¨¨Oc ~d¡J® o¡Ø·¢J CTc¡r¢´® sn¬u d¢uY¤X.  ¨¨Oc ~d¡J¢Ì¡u o¡Ø·¢J CTc¡r¢i¤h¡i¢ Y¹q¤¨T i¥©s¡n¬u  F´©X¡h¢J® dÚY¢ fܨ¸T¤·¡c¤« sn¬ Y¡Y®dj¬¨¸T¤¼¤.

d¡J¢Ì¡c¢¨k fk¥O¢Ì¡c¢¨k  L§at Y¤sh¤K« ¨¨Oc©i¡i¢¨k o£Ó¢i¡«L® ©hKki¤h¡i¢ fܨ¸T¤·¤¼Y¡X® ¨¨Oc ~d¡J® o¡Ø·¢J CTc¡r¢. d¡J¢Ì¡u Ab£c J¡m®h£t lr¢ JT¼¤ ©d¡J¤¼ d¡Yi¢v Cɬ DY®JX®U ¨¨Oc¨i As¢i¢¨µÆ¢k¤« dj¢LX¢´¨¸¶¢¿.

sn¬¤¨T i¥©s¡n¬u o¡Ø·¢J dÚY¢i¤h¡i¢ ¨¨Oc~ d¡J¢Ì¡u o¡Ø·¢J CTc¡r¢¨i fÜ¢¸¢´¤¼Y¢c¡X® d¡J¢Ì¡c¢¨k  sn¬u  A«f¡oVt C©¸¡w ±mh¢´¤¼Y®.  L§as¢v ¨¨Oc Y¤sh¤K« c¢t½¢´¤¼¤Ù®.

A©hj¢´u O¡i® l® J¡¶¤¼ Cɬ¨i C©¸¡w sn¬ l¢m§o¢´¤¼¢¿.  Cɬu Y¡Y®dj¬¹w´¤« sn¬ Lªc¢´¡Y¡i¢¶¤Ù®.
 loading...

 

 
Amk amw JXYv Cɬt ck ̡c

dJ̡cv ilYi opaju ajghc djv J

Okiv gOkc, och hsi cvJ

mjj hT lo bjY Qtu lcYhɢ oaiv

AJoi Ov OciT ocJgo

Ojdltc: oaiv 15 dt lbm

hK hT lo cjbX: Gk htv

kLJoacc hJw YTohiw A Jٷi dlr JiT QlcT

VXwV Td i Fo doVʮ

Ahju doVʮ YjTd ; Vd hv

Ahju doVʮ YjT C

C hiv llav pkjYj Yql; FefF

VXwV Tdc HfhiT j lhtmc

Qdchi 10,000 JT jdiT dYjb CTdTc Cɬ

BLq dJik ciX oqcv d̡u dT

dbchɢ Yjo hiT Cɬu oztmcc C YT

OjXi BjdX cnb Cɬ

k-f-i-iv f- h- 240 dt h-j

fLaai CsK oc lq

Jh-Ju-h-j-١? F-ex l׮ l-T l-!

h alocv DjJsiiT hov djXh st

CɬiT Fu Fo Q ALY ; Yjhc dT Oc

c-l-o n-j-e-c lu Y-j-T: o-d JT-Y A-c-n-X--c D--j-l

cw phkik YTJ lע

c-i d-h-Jw- o-ɡ-n lt-: B-i-o lt-ڢ--u dY-i h-j

pksiT Chiv lla JTYv AcnXc dj FYt

nje haiT AQ cT

l٤ g-O-kc: C-k c-T-

ad-l-k-i iFu H-j-: B-a-hi

i.Fu h-c-n-lJ-m o-hY: B-a-hi s-n d-s

171 d-j-h-i d-s- A-h-j-u Fit-ku-o-c Y-d-T

hoa Aopt YllaiX dtlo hnse

Cɬu C-T-dTv: V ct--u d-J-̡-c F-V-f o-p-i- c-n-b

Jmht lniv fx CTdT ; Yjo h

AeLu dxJ As͢v

oܢv 93 haoJw gJjfܫ

CɬiT BXlmniע d LlnX st

O--- l-p-c C-c a-f-i-k O-s--i

d̡c AJc YJtu Cɬu mhhh ChuKu

ha-d-c-v o-Y-dj-n o-h-Y-h- dUc

d̡ck Jiv gJjJhv 57 dt Jkd綤

BtJ hKkiv co ocJ Jz Jٷ

Fls-o-׮ J-r-T-i B-a lc-Y Qơ Y-fi A--j

Yk-fu c-YY C-w d-J-̡-cv

HfhiT oJj C~hikJw lkJ--o dsl

JhsXv Tiu dqYע 53 dt hj

gJjoMTcJqT BibmKjcYj Cɬ

oܤ caQk Jjt: hsihi dJ̡u

dc-h d-t- Ot: c-l-o n-j-ec J-T-f-c JT-Y c-o

Cɬu Tl, sVi djdTJw d̡cv oإt cjbc

dT JqdliX Td pks Ju

c-it-v p-k-j-i-T c--d-Y-h, e F-T-l-j o-Y-Jw J-J-j- O-iY

dJ-̡- O-il-k C-w l-sv e-nu l-k

J-k-d-Y-J-o: o-a j-Q-J-hj-c l-b

Jh-J-c- c: i-l-Y-i 23 Y-l-X O-jv d-i-L--c l-b-i-i

iFocYj hsihi DjJsi ; gnX Yiv BXlib djȢ

dJ-̡-c-k o-J-j o-J-qv d-ա-f gn- lk

Jh-v e-J-s-iv o-e-Tc: c-jl-b d-j J-X-Yi

a-d-l-k--i o-L-t H-j; o-d-nv T-i-c-hi

jQjYkv d̡u HרTh d hbh

pks DQJhj JrX huY ckctY Vd

Oc fpjJmi jٮ moYuhj Ai

h-a-i-i C-ɬ-ii d-Jt-- Tخ

AtQʣciv 500 ltn drh h

fL-a-av O-l-s-J-h-X: 31 dt J--

gjiT ̡c ATqik cQjiu doVʮ

VXwV Tdc cj l٤ kLJ BjdX

hkJhX ; d dYY lQst Cɬ

Gr d-Y-ס-ٮ lX Yi-kʮ O-J-lt g-h-fv A-a-k-a-Q c-j-Y-ci

AʡXi L-s-o i.Fu o-J-s Q-csv

dY-i d-o-Vʮ 100 a-l-o-c-J h-a-i J-X-X-h- l-aL-b oM

oi dYjbc CɬiT AlJm dɤXi ; i Fo

Ae-L-c-̡-cv o-e-T-c: 14 h-jX; c-jl-b dt- d-j

HfhiT BLp ..

12 k--- l-Q h-f-k-Jw d-T-

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting