vanitha

Wednesday
18
January
2017

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > glc  
   


h-Y-lu-h-j-T l-T  
[ Posted on Sat, 05 November 2016 ]

J---j-k dj-o-j--h Ba-l-o-J-qi h-Y-lu-ht Y-h-o-μ-j-Y Jq-hx l-T-J-q-k-X. H- j١ h-s-J-q hx-d-j-J-q-X h-Y-lu-h-j-T hx-l-T-Jw.   YTt liJ


lJTsiu Cʣjit  
[ Posted on Fri, 04 November 2016 ]

f--n-Jt at-M-J-k C-ɬ g-j-μ-Y- p-NH-lt Ht-----Y-X l-T-J-q-k l-JT-s-iu m-k. l--c-s-- O-h-j-J-q d--q et-X-n-L Jt--c nu-V-k-i-s-h- l-JT-s-iu C-ʣ-j-it V-o ol-m-n-Y-i-X   YTt liJ


Ysi Ohj-c sL  
[ Posted on Thu, 03 November 2016 ]

C-c AJ--q--k Jt--פ h-ע-i-. J-j-X Jt--פ l-j---Y H- H-e e-n-c-i--r-. h-s-i-T h-V h-ע-h-s-u Ys-i s-L. Y-s-i h-Y-h O-ht Ak--j--c s-L h--k-ٮ   YTt liJ


Tu-od-j-ʮ l-V lj-  
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

J-X-T-d-k d--h- hפ-h dT Tu-od-j-ʮl-V- J-j-v Bl-m-h--.   YTt liJ


fs Oovo JL ftVk llb  
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]

ATqiTi Vc Tfqi ArJ J fs Oovo otl TJq, O ftVJq dJYiT CXliX.   YTt liJ


ljlYsjY Akơjw  
[ Posted on Mon, 31 October 2016 ]

C-ʣ-j-it V-o-c-h-i iQ AJo-s-o A-J--q--qv Dw-----Y l-T- V-ou Y-h-c d-Y-J-k-h-i f-b-. CY dYhi cm   YTt liJ


cQu Vo梹 Gji  
[ Posted on Fri, 28 October 2016 ]

fVshAlgQMTJhX Vo梹 Gji. fVsh oJjYi li gLi ckct FYX Vo梹 GjiiT dYJY. AYcv, Vo梹 Gjii dbc JTJ١X fVshJw Vou OsY. fVsh fsh Yv ltYj CThi Vo梹 Gji dltsٮ.   YTt liJ


Jμu : cw AsiY  
[ Posted on Fri, 28 October 2016 ]

Jμu lT jdglqk١i h׹w lki YYv C dJThJY A-T--q-J-q-k-X. h-chi c-s-w, J-j-i-o, k-ע- Y-T- o-J-j-X-h-s-i-T glhX A-T--q-Jw. A-T--q-i l-s A-r-J oJjl A-c-g-l--TJ k-l-, V-c-. J-μu F-l Hjh-μ l-j-ء-r-X, J-μ-c-k Q-k-Jw-T-i-k l---i h-פdk J-j--q H-j- o-h-i m-ڢ-u J-r-i F--Y Y--i-X C-Y- L-X.   YTt liJ


o-ע-c soע-J k-, J--i-T c-s-h-r-l  
[ Posted on Thu, 27 October 2016 ]

l--c--k d-s- Dd-i-L- oq-ע- T-JoO-s-X BJt-n-X. d-q-nV, BoVl-n,-eq-i-V,-f-nV F---c-i e-c-n-J-q-ٮ. j-Q-oZ-c-k J--iv-c- J T-k-Jw Y-s-i c-h-r-l dJ-j.- BJt-n-J-hi c-s--qv CY-k-g--J-i O-फ.- fx c-s-h-X d--k-s-Ƣ-k fq-J,-d-Ʈ,-L,-f-Q Y-T-i c-s--q-k J J-.   YTt liJ


kuVoJdv Yj oeToJd  
[ Posted on Wed, 26 October 2016 ]

l-T- A-j-J-J-q-k- H-r-J-c-s-i h-c-p-j-hi ku-V-o-J-- B-Jt-n-X-iY d-μ-- o-h-ڢ-i-X. o-eT-o-J-d- l-m-Y-i-X ku-V-o-J-d-c B-Jt-n-J-h---Y. o-eT-o-J-dv Dw--T--Y O-T-J-q dv-J-T-i-h-X. kx L-o, Jt-d-׮ L-o F--l-i-X d-O-j-h d--c-w. J-s-iu L-o, h-J-o-u L-o, f-e- L-o, ft-hV L-o Y-T--i-l-i c--T ku-V-o-J-d-J-q-T g-L-h-X. C-l-iv h-J-o-u L-o-c-X C-l-T B-l-m--j-s-i--Y. -k-- d-Y-J-Y-Jw-- c-k-l-k Tu-V J-T A-s- k-X-Jw H-j-.   YTt liJ


O-h-j-Jw- ou-o-kv pt-h-X  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

O-h-j- c-s-v-c- l-Y-o-hi c-s--k-X ou-ov V-ou cv-J-J. O-h-jv d-i--T-μ-J-r- ou o-k-c-i C-T-v ou-ov oע-t n׮ H--J-i-X j-Y. h-s-J-q-T o-g-l-h-c-o-j-μ ou-ov V-o-c-Jw ht--עv l-u J-.- CYv-c- Y-j--T--l--Y-i-. AY, l--Jt- od-n-k-i Hj V-ou l-X-h-Ƣv AY-h-J.- C-nT-h V-o j-d-jK d-i-ʤ-J-T-iv cv-J-iv Jج--sv mj-ii j-Y-iv ou-ov V-ou O-iY cv-J.-   YTt liJ


O-h-j-c Lq-oe-f-J  
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

Lq-oe-f-JF- Jw--ءw C-Y-ɡ-X--j Y--k-١-J.- O-h-j-c g-L-i o-j--X-l cv-J d-Yi C-c h-ף-j-i-k-X-Y. O-h-j-c G-Y-l-b--k D-T--j-u C-Y-J-٤ J-r-i. L-X O-h-j-k O-si l--k-J-q- h-s--d-i-. C-d-JT s-o-o-ʡ-X. O-si Y--h--h- h-ף-j-i-k-c f-b--. O-h-j-c o-j--X J-.- Ohjc GY lbk DTju ob Lo efc djOiT   YTt liJ


oi O࡫ Cʣjit  
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

lT ctX dtiJYc hخ cq Ak YklacJqv H Cʣjit Vochi fܨij. djhYiv c Jٮ AJqw JhJj٢ lj. Cʣjit Hju fQ׮ CƢv lnh. Ak glci Blmol DƢv Cʣjit Vou oi O࡫   YTt liJ


k-fs Hj--ءw m-ڢ-u  
[ Posted on Sat, 22 October 2016 ]

H-j-d-T d-oY-Jw l--J-i l-i--J-i O---lt- k-fs Y Hj-.- l--c-v C-Y-c-j-T c-j J-. o-J-j-h--Ƣv Hj hs Y k-f-s-i-.- oit J-oJ-i-s-μ ku-V O-़ CT-v k-fs Yt-.- l-i-c-i-T o-J-j--c-i C-o-μ-i-s hס l--i-T.- k-fs Hj--ءw m-ڢ- J-jw   YTt liJ


Jࡸ lTJw  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

ljkTiqw dk ctYJq lYoYl QlcYhlX. d-Q-J-J-q-T F--k, Y--q-T J-- Ot-, Qlcqq lTJw ctJiX CljT kȬ. Y--q-T JrlJq d-j-i-h-Jq djodj ci As-ilYcv -H-j-h-μ d-lt--u F-q--h-X- k-Q-i s-ci H-j o-j-v d-s-i-. BtTJTo kQ Qo gj sc kQi JrOTJw dƤli...   YTt liJ


Y-T-i-k d-l-o-i-k -JTku ew-V-L o-V- T-fw  
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

oZ-k-d-j-h-Y-i-X C-r l-T-J-q-T d-bc d-mc--q-k-. Y-T-i-k d-l-o-i-k-h- hT T-fw J-. O-h-j-c-T Ot- d-T-μ T-fw-T-d od-o---T Oj.- Dd-i-L-mn CY hT O-h-j-c-T Ot--h-T--l-μv hY. O-si eq-ע-k h-s-J-qv C o-l-b-c h-J-μ-Y-X.   YTt liJ


J-μu- J-f-c-׮: A-J-k- k-h-c-n-c?  
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

A-T--q-i-T d-bc MT-J-hi J-f-c-ע-- e-c-n d-Y-J m-ڢ---Y-X. J-μ- Dd-i-L, f-VQ-׮, c-s--q-T Yv--j Y-T--il J-X--k-T--l-X h-V-kt J-μu J-f-c-ע- e-c-n c-mO-i-u. h-V-kt J-μu H-j--ءw J-f-c-פ-Jw- d-k-Y-j e-c-ncv-J.- G-Y-O-j-h--Y h-V-kt J-μu l-a-L-j-T B-k-O-μ O---Y-X D-h. c-j-l-b Jq-s-J-qv k-g- A-J-k-- e-c-n-c J-X-T-i-T o-K-h-١-J. J-rO-i h-c-p-j-h-X. p-Jq-o J-μ-c-X-Ƣv A-Y-c O-j--Y A-J-k--X- ds-i.- Ct--l O-T A-b-J-h-i f-b---Y-X k-h-c-nu e-c-n.   YTt liJ


s-e-L-c l-l-b o-h-L-Jw  
[ Posted on Wed, 19 October 2016 ]

o--k-iV s-e-L, d-q-d--ku o-hʮ s-e-L, d-q-Jt-f-X-׮n-׮, J-q-hx H-T, AY-d-k c fk-h s-e-L-c dk-Yj o-h-L-Jw. d-jd hYv h-J-q-k- l-k-. As-d-Y-J---q B-i-o.   YTt liJ


oN dqv Lc׮  
[ Posted on Wed, 19 October 2016 ]

oN dqJq cQci hsJiX. dri OYj TvoJw dJj c DLu LcפJw DdiLμ YTij. Lo hoJw dJj Lc׮ DdiLءw LXw dkYX. Lc׮ hTiq lYi nפJqiX ljY. AYcv QiʤJqT F Jslij. ArdTc obYi Jsl. lic Fq. Lo hocw YX JTYkX Lc׮ dJi oN dqv. CY ckc DXtl Dnl Yj. Lc׮ dJi oN dqJw hicuo CY Y dltnq ckcv.   YTt liJ


hkc lqh 500 jdi  
[ Posted on Tue, 18 October 2016 ]

lTJqv JJT ATqhkc Jsμt TuncT lhj١l. Fv, Cc Tunu l. lqj kqYhi, Js Oklv lcv Y hkcw ooJj. loעc loסY Qllqhi hעiT F olmnYi CYcٮ. d JءoעN F htL귢kTiXY obhJY. AbJ k Blmh, Okl JslX, atLh١l, DdiLu FqhX Fc cjlb olmnYJw d Jءoעcٮ. Jkw dThi ls As jdi Okllj. YJμ dJYopa jYiXY.   YTt liJ


hwlV: OYkj, Ct dT  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

J-μu J-f-c-Jw, f-s-h-k lt-V-f-Jw Ct--h-T-u o-b-Y-i C-T--qv D-d-i-L--l G--l c h-ף-j-i-k-X pt-V o--ע-J n-פ-Jw. hw--l-V F d-j-k-X C-Y A-s-i--T--Y. d. l. o-i-k l-٤ D-d-i-L-u J-r-i B-a h-ף-j-i-k-X C-Y. C-Y- G--l l-ki L-X c-c-l d-T-, O-Yv A-j-, Y d-T- F--l-i-X.   YTt liJ


J-j--h-s l-T Hj J- l  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

J-q-h-m-j A-o-׮ J-o-l, j-٤ l-m--q-k-i c-j- cv- f-Jo l-T-J-w. C-Y-k 46~ l, J-j--h-s l-T l-Y-oY-h-J--Y C-ʣ-j-i-s-k h-c-p-j-Y-J-١-X. f-Jo l-T-X-Ƣ-k hJw ckik h-K- TVncv mk Yٮ. 2200 O-Y-j-m-i-T-iv Y-k-i-it- cv- l A-cv B--X-i-T-i o-o--i o-d-c-o-ȡ-YJ-j-h-X.   YTt liJ


c-k-c-k-lv c--v l-T  
[ Posted on Fri, 14 October 2016 ]

c-k-c-s-v h--cv- h-c-p-j-hi l-T. j-٤ L-ע- J-l-kv, l h-Yv---J-qv O---, c-k-c-s-v h--cv- h-c-p-j-hi l-T. d--c-d-j- du-o--i k-o-i-T-i c--v l-T. dk c-k-J-q-k-i ck H-T C l-T a-j-c- Y- F--l-j-T-i m B-Jt-n-. Y-r- ck 1860 O-Y-j-m-i-T-i h-J-q-w ck 810 O-Y-j-m-i-T-i. B-J 2670 O-Y-j-m-i-T-iv C-j-c-k-J-q-k-i--X l-T. d--c-d-j- du-o--i k-oiT-i c--v l-T lmnw...   YTt liJ


O-h-jv d-i-ʢ-L Y--ءw  
[ Posted on Wed, 12 October 2016 ]

k-l-Ns-h-k O-h-jv d-i-ʢ-L Y--ءw F-Y Dij-v l-X. G-Y oZ-c--i-j--X. O--s-i O-ɡ--r-. cv--ء-r J-X- k-l-kv d-i-ʢ-L Y---Y c-Y-X- O-k-j-Ƣ-k A-g-d-i--T--ٮ. d-, o-e-i-k J-o-j-i-k C-j---l-j-T J-X- k-l-kv-c- C-Y l-q-j Di-j--k-i--J. l-q-j Di-j--k s-e l-m-k-hi k-l-N-h-X-Ƣv Av- Di-j--k-i-k Y-ע-.   YTt liJ


l-T-c cvJ p-q-oע-J A-d-μ  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

d-r-i-Jk l-T-J-q-T p-q-͢- A-d-μ-c l--Y C-nT--T--i-q-X d-moY Bt--T-JT h-pu-a-o J-q-Q H-e Fu-Q-c-s-L B-ʮ T-Jc-q-Q-i-k F-Jo-J--l V-i-s-JT-s-hi B-m-kY Y-ؤ-ju. l-T-J-q d-J-Y-i Y--k f----s-μ l--hi J-rO--T B-m-kY Y-ؤ-j-c-ٮ. d-J-Y-i d-X- J--T-w d-X-i--Y-c B-m-kY Y-ؤ-ju H- d-Yo-p---, d-YJ ct--Y-J-q J-s-μ Y-j-l-c--d-j h-X-L-e H-e ps--Q fv-V-o F d-jv H-j d-oY-J-l d-o-ڣ-J-j-μ--ٮ. Jjqk driY dYiYhi ctXmkisμ glc ctXsμh oɫ JrOTJw BmkYYؤju ooj   YTt liJ


dY dXY lT J-v AΤYT  
[ Posted on Sat, 08 October 2016 ]

hiդ ltndrh lT hks, Aj p-Q-o d-Y---X-iu Y-j-h-c-μ-w d-k-j l-k-. d-ri l-T F-Y-h-Y h-סu J-r-i, B-b-cJ o-J-j-w Dw--T-u d-פ-h F---c c-j-l-b O-a-w J-ٮ d-k-j c-j-ˡ-p--T-u m-h-μ. F-v, p-Q-o- Y-j-h-c--c h--h--i-j-. c V-o-c-s-T o-p-i-h--Ƣv d-j-h-Y-J-q h-s-J-T--c-l-h- p-Q-o l--J-j f-b--T-. dY dXYc mn lT Jlj AΤY di. AYhY hcpjhi, oJjq HjiX lT sclnu cTiY.   YTt liJ


oסx J-V-L ov lw-dt Qc-d-iu  
[ Posted on Fri, 07 October 2016 ]

g-- J-rO-g-L dJ-j--Y C-r o-k-h-X oסx Jq-V-L. Jq-V-L-c l-l-b-Yj oס-X-Jw l-u J-.- L-c-׮,- J-T, l-l-b-Yj oס-X-Jw F--l-i-T Jn-X--q-X CY-c-i D-d-i-L---Y. H-u d-J--c-Y C-Y- ht--עv J-. C--j g-l-c-i--lt- d-J-Y-iv-c- J- Ok J-Jw d--μ-T- g-L-i-T Jq-V O-࡫.- l--J-,- H-T Y-T--il J-٤ Jq-V-L- l-s--j A-r-J-d-J-j--Y-X. O-k-l-J-s--Y Qc-J-i-c-h-i-Y-h-X lw-d-t. d-J-Y-i D-k--J-٤-l-ju d-J-Y-a-m-h lw-d--s-c c V-h-ʡ-X.   YTt liJ


C-Y-X o-t Jq-c-L  
[ Posted on Thu, 06 October 2016 ]

d-Y Jr-J h-c-T l---ht- As-i. A-j-i T-h-ס-J-μ--d Ju-μ--i-i f-V D-d-i-L-μ- c-o-j-h-i O--l ot Jq-c-L T-do CY...   YTt liJ


Adpwos h-Q-J  
[ Posted on Tue, 04 October 2016 ]

C- H-j J-o-j-i h-Y lk 1000 j-d-i h-k-i-X. o-ei-T J-j-h-X-Ƣv 30000c-T l--v d-ri et-X-μ-t D-Ƣv A-Y c-s h- d-r-i-Y-JJ-i c-il- D-d-i-L-m-c-h-l-J-i O-iY. F-v, d-Yi et-X-μ-s- d-J-Y l-k-iv d-ri et-X-μ-sc d-Y-d-c-. c- -j-Y-iv O-iY-T- Adpwos et-X-μ-t 10~15 ltn--q cv-. o-e-i o-ע-i h-Y-h Vc- O-it h-Yv O-j-J-oj l-j Adpwos O-࡫. s-V-h-iV et-X-μ-s-cw C-nT--c h-s--h-c-o-j-μ Adpwos et-X-μ-t O---Y-X C--r- TuV. f-V-k Adpwos O---ٮ.   YTt liJ


mvd niT jQ hpv  
[ Posted on Tue, 04 October 2016 ]

lfVQ osik oʮ QtҮ pv Foעk jQ hpkkX mvd ni jQ Jzi AljT dYi QlY YTu dJY. 2006kX 3.2hku dٮ lk lj C ob liY. 420 lTJqX oʮ QtҮ pv FoעkY. Je stV, Fvx Qx, Qx kcx YTiljX jQ hpk Aivt.   YTt liJ


e-s-c k--Y e-c-n  
[ Posted on Mon, 03 October 2016 ]

h l-T-J-q-k L-c-׮ e-s-J-q H-j-d-k-i-X. A-Y-c-J-j-X C-w c-h- J- h J--J-q e--V e-c-n-X. F-v C-Yv c--j h-׫ l? l-s j-Y-Jw d-j-Ȣ-u B-L-p---lt--Y k--Y e-c-n. A-r- d-T-i d-T-. d-- l--i--c o-b-. C-Y-h-Y-h h-פ L-c-׮ e-s--J-q-w Y-X- J-s-l-X. d-q-n d-J F--j L-X J-T-i-ٮ C-Y-c.   YTt liJ


LpctXc Y dTs Dit gh  
[ Posted on Sat, 01 October 2016 ]

D-d-i-L i-L-hi l--w cv- g-h l-T-- J-r-- l- H-r-J g-h, O-l--ءw L-gj m-f-h g-h, l-cv--k- b-j-q l- k-g- g-h, Y- d-T--s D-it g-h F-l L-p-ct--X-c c-   YTt liJ


j-d h-s d-it G-ji  
[ Posted on Fri, 30 September 2016 ]

dit s F B-m-i-v c- d-it G-ji F B-m-i--k- l-r h-s-i-j--. od-o i--k-o-n- Jul-o-X C- H-j l-T-J-q. od-o- o-b-YJ-q d-j-h-l-b D-d-i-L--T--i-X l-T- A-J--q-w V-ou O---Y. o-J-j-w- d-b-c J-T--J-٤ c-cY V-ou m-k-iv, l-d-lJ-j-hi h--w- l-b-i-h-X dt--c-h-s-Jw. d-it G-j-i-i-T ̡-c, l-T- od-z-c--q-T Ot-- cv- C-T--qv d-it G-ji cv-J--Y-X D--h.   YTt liJ


J-q-h-Xv l-j J-l-Y  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

Js- l--i h-i c-s--k Jq-h-X- J--s--c- J-n-h-X-i O--X--i o-z-j-l o-L-cb-l.- Cc Aբ-c hXv Yt- Adt-l hc-p-j-hIhx-J-T-X h--s-c-T- J--t L-p-c-z-d-j O-z-mKju dX-Yt--j---Y. Aդ-Yj hXv Yt J-T-X-Y. J---c-i-T B-s-c YT-J-qv Yt Adt-l oJw-dOt. F--k-h-dj Hj J-T-f-- h-Y Aڧ-c. Ac k-J-m Y BJt-n--l l-Y-oY l-T-i.   YTt liJ


8 Bt-- d-i-ʮ  
[ Posted on Tue, 27 September 2016 ]

F--h-c-ؤ-J-q-X AnT-h-T J-i-k-c B dj o--c-μ-Y. AY- ot d-i-ʢ-k-X 8 d-i-ʮ Bt-Je. J- Bm-h Lo׮p-o J-ت-٢-k p-s-QJ--T Y Bt-J-e-i-T ov---T Cr-Ot- cv---Y-X. d-r-h-i-T Lcb-h p-s--Q J--T-v J-k-l-j-i--Y-c AJ--qw Hj-i-Y F-c-J g-L-i-T. h-U-i- g-j-X-i-T k-ؤ- n-V l-u-Y-T-i-k fդ Y-v- Yt- h-m-i h-q-i-T D-d-i-L-l-h- J- 8 d-i-ʮ Bt-Je h-z-j hc-p-j-h--   YTt liJ


O-jv Joj o-i d-i--T-  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

l-v O-jv-J-oj Dd-i-L--lt m-ڢ--J. c-k-դ-lt-n Jr-i-ءw Jo-j-i-T O-j-k--c-s-h- h.- d AY d-s-- d--dj J-X-u J--. lt-X-n d-i-ʤ-h- O-iY l-٤ AY-d-iL i-L-h-.- O-jv-J-oj h-c-u lki d-T-. d-i-ʡ lt-X-n CY-c-i Dd-i-L-.- l-v l-mh J---lq-iv Ojv Joj oi d-i-ʤ O-iYv J-m k-g-   YTt liJ


lTc F Os  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

C Jkr Hj lT ltJhi JXu Jri. hshsi dYhJq paik GפlYT lT ilY Jkqq oQlhlJiX. CnTw ATiqT lTc odcYkh YtYc mn lT OJqv c hs cTjY. hs lj TuVJw hcok AJqqv dYhJw csiY lT ilY ckct. lT F OsTiju mڢ Jjqsμsi.   YTt liJ


dJYik hrYs BJmlTJw  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

H-j c-h-n-l d-Y-h-i-T Y-h-o--j-c-T- Ot- cv---l-i-X c-Q-c-s-nu e-פ-Jw. d-J-Y-i-T p-a-i-Y-q--q-k- h-r-J-qs-, h-r-i-T g-Liv o-i-h-k--j--l fv--X-Jw, J-i- a-j- d--k c-s-i fv--X Lt-V-c-Jw, o-J-j-Y-i-T l-oh-i H-q-μ ft J--s-Jw, E-Y--q-T g-l--Jt-μ-Jw-- d-J-Y-i D--k- -X- f-Vs-h-Jw, b-c-c-h-n-w o--c- d-it G-j-i-Jw, F-ɢ-c-s d-μ--s-Jw l-j l-q-i- J-Y-J--q-h-i o-d-o-z-j-hi k-J-h-X e-פ-Jw o--c---Y.   YTt liJ


G--l O-k-l J-sμ-- g-- d-X-i  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

l-T d-X-iu Y-j-h-c- h-ud o-ɫ B-l-m-w F-- B-k-O-μ Y---T-J. C-i-T-i-i J-٤-l-j d-l-X-Y-i-X B-l-m--k-s l-k--l h-s-J-qh l-T-Jw ctJ F--Y. d-X-Y J-r m-n dk h-s-J-q D-d-i-L-m-c-h-i J-T---Y dk lTJ-q-k- JX-l--Y-X-. F--c-s C h-s-Jw l--i---Y l-j l-q-j f-ڢ-h--i-X. B-l-mc o---J--c A-c-o-j-μ- l-T c-tX. B-LqY-d-c l-tڢ-μ l-j o-p-O-j-v l-T c-t-ءw l-T-c-J- OT J-h-J-j-u o-p-i- j-Y-Jw A-l-k-f---Y Y-h-o--t g-l-iv G-s L-X O-फ. l-a-Y D-d-i-L O-j- F--Y Y- h-K-LX.   YTt liJ


Lokk FJoTHtVcs JrOJw  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

FJoףjis JJrOJq, Cʣjis kqYhcpjhi ozjhX Jhshu eov AkiT Lokc lYohY. Ykiksآc ohd lt LhkX eov Ak Y odc oȡYJjhi Lov F lTjijY. JhsiT BLw ciءw oglJ JrOcglw dbc JT eov Ak oɫ lk oglJ lq obYJq hcpjhi ohciٮ. Lok AJqqT Hj JXk oglJ lq hT, dYhi AcglhJ.   YTt liJ


k׮ Ju B  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

lTcv dJm csiJ F dZhJ Blmv c kע Gs h dij. AJqq odcYkh YjkX Cw dJmlco. Fv.C.V kפJqT ljlT C jL lki hhX D١i٢jY. Fv.C.V kפJqk du hVkJq djOiT.   YTt liJ


15 k---c 16 k---c J-ʫ-d-s-s l-T  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

B-s o-ʮ d-v h-k--s h-٤-d-s-خ l-ڡ-lu 1200 O-Y-j-m-i-T-i-X. C J-ʫ-d-s-s l-T- ct--X-μ-k-l 15 k-ȫ. 1336 O-Y-j-m-i-T l-oYt--h h-c-h-k-o׮ Jʫ-d-s-s m-k-i-k J--i du-J-- A-mud-o-a- l-T- ct--X-μ-k-l 16 k-ȫ.   YTt liJ


g-l-c-k-ơ-j- A-l-o-c-l-  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

H-j et-X-μ-t J-T-i-k l-T-c-l-m-h-i A-k-ơ-j l-o-Y-w lv-- J-T-i-k O-v H-j o-b-c-- d- C-j-d-Y F- O-j-i-Y J-X. F-r l--k--Y l-s F-l-T-i J-X-j-Y--X c--T B-L-p. A-Y-c-dע-i H-j f---X F-s-X-J-q d-c--q c-L-s-k k-Josio et-X-n-N f--. d-c-آ-qq c-L-s-k J o F-f-p h-t s-V-v 3500 O-Y-j-mi-T-i-k-X C f--. H-j l-T-c h-T-J-u B-l-m-h-i-Y- C-l-Ti-ٮ. g-l-c-k-ơ-j- A-l-o-c-l--X k-Jos-io.   YTt liJ


TVnXv Tμ-v hbl  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

4000 OYjmiTi Ymjk hbl djj mk BbcJYiT ATiqq csYX. c-k-i-j O-Y-j-m-i-T l-oYt--v c-k-J- l-T d-j--j-m-k-i-T o---Y-i- H--ck l-T- g-L J-T cv-J--ٮ. d-T--j-i-T J-Ti J-ت-ٮ l-qv c--X h-b-l-- J-rOjw Y-T---Y.   YTt liJ


Qtu o--kv lK-j  
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

l-Kj, Q-t-u o--kv, Lul-׮L c-s--qv h-k--s Q-i-k d--c--T-- Y-l-c-jv Y-k-i-i-t- c-v--.. h- f-V-s-h-J-q-T J-T-i 1400 O-Y-j-m-i-k H- c-k l-T-X l-K-j. h-o-cu c-k c-k-J-i-Y-cv l--c-J---ءw j-٤ c-k l-T- H-j J-r-O-i-h-ٮ. Qt-u o--kv O-i-Y C l-T- hv--j Q F T-o lt- O-iY H-T-l-j- h-c-p-j-h--i-j--. s-e-c Q-d-o ft-V-k ew- ok- cv-J-i-Y-cv A-J--c- c--iv lt- l-T-X- Y-. Ct-k- f-J-o D-d-i-L---X l-T- ct--X. d--s- O--Y d-iʤ O-i-Y--i-. C-Y Ok-l O-j-u o-p-i-. lk-i L-c-ס-X o-ת--c cv-J-i-j---Y. k-l o-d-i-ov lk-i T-k-Jw D-d-i-L---Ƣ-k h-פ h-s-Jw- Osi T-k-J-q-X D-d-i-L--j---Y. Ac C l-T- B-J Ok-l l-s 20 kȫ.   YTt liJ


Hj lT oɨh JjY  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

ku-VoJ-d-c-T C-nT--T-Yv J-ٮ Bt--T-JT-i. fv-V--c-i ku-VoJ-d-c-i j-١-i J-X-Y j-٢-c-i H-j-d-k d-j-L-X-μ ct- m-kdi-T o-j-Z-i-i, o-f-o׬u Q-o. ov-lt k-e A-lt-V, Lw-V k-e A-lt-V Y-T- c-j-l-b d-j-oJ-j-w C Bt--T-JT-c Y-T-i-. k-Q--i O-ɢ-μ, J-ͮ C-e-JT-l l-T-J-q J--T--q ct--u C-nT--T o-f-o׬u Q-o- A-g-d-i--q B-m-i--q A-s-i...   YTt liJ


l-T-cJ hc-p-j-h-u- 10 l-a-Jw  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

lT c-T Q-l-Y-- g-L-h-X. l-T-c--k Fct-Q Q-l-Y o-b-c---l l-oY-l-a-Lbt l-a--. l-T-c d-o-ף-l Fct-Q-i c-L-ף-l F-ct-Q-i-h-ٮ. l-T-cJ hc-p-j-h--l-c d-o-ף-l Fct-Q l-T-c-v JT--l-c Ok l-a-Jw   YTt liJ


l-T-k--j-u f- nv-e  
[ Posted on Wed, 07 September 2016 ]

d-oJ-- h-X-l d-Q-Jw h-s-i--Y- o-K-l A-c-g-l-u C-nT--T--l-j-X d-k-j. l-ic h-j-----Y-c D-h Y-q-l-J-T-i-X C-w TuVi-j- p f- nv-e-Jw. d-ٮ oit-J-o G-ji F-t-T-iuh-ʮ G-j-i-i-i- DdiLj-. C- B ̡-c p Y-i--s-Jw J--T-. F-v, A-Y-c-T- H-j f- nv-e J-T -cvJiv l-i-c-h-s-i-i h-ס. o-it-J-o J-i-s O---lt- J-X-c J-Y-J-h--Y-X h-c-p-j-h-i A-T--l d-oY-Jw. oit-J-o-c-T-i-k H-r -k--q C-w d-oY-J-w liu DdiLsٮ.   YTt liJ


d--d-k d--l  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

h-k--s Q--i-k O-q-j-i-k O-q--d-s-آ-k d--l. d--l 6 o-ʮ 600 O-Y-j-m-i-T-iv c-k-J-q J--l-T-X. F-v, H-j O-si J-T-f--c-l F- o-J-j--q C l-v H-j--i--ٮ. l-JT-s-iu m-k-i-k-X C l-T- F-k-l-nu. Q F T-o lt--X s-e-c D-d-i-L--j---Y. 20 lt-n-- d-iʢ- B-l-m-h- lt--X C-Y. p-T-q-J J-f-oV f-Jo D-d-i-L--X l-T d-X-Y-j---Y.   YTt liJ


J-j-q-d-j L-p-h-p-h-  
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

h-v l-T-c-T-T- c c--iv hc-p-j-hi j-٤-c-k. h-׷ Av h-s-c- a-j-c- J-X-J-i-X-Ƣv h--c-k. J-rO-i-k C h-Q-J Yt- Jʫ-d-ss l-T-X J- J-j-q-d-j L-p-h-p-h. V-o-c-L-k l-oY-l-k c-s-m-Y-h-c ht--ٮ L-p-h-p-h-i. oס-s-Q-c d-Yi F-V-i-i C lT cv-J-.   YTt liJ


Jiv c lji es oסx  
[ Posted on Sat, 03 September 2016 ]

60 ltnw h esci DdiLlj, Fv, AT Jk hY Jjqv lji es hףjikX J oסx. p TeJ Gjiiv DdiLl Gl c es hףjikX J oסx. p TeJ Gjiiv hYh FlT lXhƢk DdiL. sivl onu hYv e oסt pkJqv lj C J oסx DdiLٮ. lY jLw J oסx esc DdiLY cYX dsiT. htfw esc YX JTYkX Fv, J esc YX AbJh.   YTt liJ


dkck se lT  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

dk YJqki dXY sev, l׮ BuV fx csv, Ykiit cvJiX AQ Jht~mɢ aYJqT lT. Ymt lmjiv 81/2 oʢv 2 ckJqki 2346 OYjmiTikX C odc ob cvY. d롶c loYlc AcojX lT Vou OiYjY. C lT pk׮ seJqX. dk klkkX seJw HjijY. dk BLqv, dk Fklncv CY amhJ. Hj lm c J Fklnc hסj gL c cءw JJ.   YTt liJ


H-q-جu ev-do- J- f-L-l  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

A-ծ J-T--h-s-J-q 6010 O-Y-j-m A-T-i ev-do- f-L-l A-j-oX -׮ i-X-l-ro-ע--j-J H-j G--s-q g-h-i-k d-j- J-T--.   YTt liJ


-d- d-d~Bt Y  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

l--h-r-J-ء-r JU-c-hi ot- A-Y-Q-l--c c O-T l Hr-J-c o-p-i- C-T d-. h-c-o-hi d-- Dv F--Ƣ-k AT-i-c o-ڬ-Y-i lqj J-s-l. d.-d~ Bt d--Jw- Bl-m-t J-T-l-j-J-i-X.   YTt liJ


h hqi DdiL lickj lohi glc  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

hclTi ohd YXv oamii lJo hpal YQci lT djv lkij JYJ Hq lٮ. dJYiT Ot cv lT BmihX lJoc YQci gu odcki JdT cTiY. Jآi dJj dthi hq DdiLTij odcglc. hqi ooJYv dsi djX YQc. hqJٮ ctj C lTc YQciYv JTYv iQ hסj dj١?.   YTt liJ


-h-X- hc-o-s- l-T  
[ Posted on Mon, 29 August 2016 ]

C hx-l--k-j-v hc-o-c-s-i.- AY o-K-h--Y-X D-J. d-s OT AJ--s-i-. hX夫 d-J-Y-i l-k-i--J-T---Y-X H-j-h-s-i. c---i o-ju J-i-j-i-ء-r C p-q-c-q-qv YX-- Jj-ot-m. j-Y d-s Y-X- d-T-h-s--ءw Dq-qv o-K-h O-si O-T- c-j--T. C l-v e-c- Bl-m-h-i-. d-J-Y-i p-a-i--k-עi O--t l-q-v -Y--c o-h-d d-h--k hx-l-T Hj o-Ka o-dd-k o-z-j-h-X.   YTt liJ


hX o-l-L f-Vs d--Q  
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

J-T--h-s--i d-Y-J Y-s-i et-X--s- d--Q-Jw c-j-l-b. c-k-c et-X-t H---J--ء-r l-k-i-k Cq-l lv-c J-r- ot-l-o d--Q-Jq B-Jt-n-J-h--. l--J-j-T Yk-lac J-s-i--Y hJ V-o-c-k et-X-t kg-h---Y l-k-iv 50 mY-h-c lj Cql kg---Y-h-X d--Q-Jw h--Y.   YTt liJ


d-o-lp-o  
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

J-T-Yv OT AJ cv--J-i- h-Yh YX- Ab-J A-J--J-i-s-J-i-h-. o-K-J-j-hi A-j-ȫ C-c AJ---Y CY-c-i d-YJ O-k-l-Jw A-b-J-h-J--Y-hi- l-T.   YTt liJ


AiJhsi TƢw KiTi JZ dsi lT  
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

AiJhs hfik lT csi J٫dss Bt ltJq JTfeJq JjJmkloYJqhX. Hjc dsicٮ Hj JZJw   YTt liJ


-n-lt-J-f--q f-T-f?  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

f-s Hj---Yv C-r d-bc o-m-i--q-k- GY-X dk-j-T O-a--c-. nlt J-f-w ct---X f-Tf hY-i F-Y-J h--l-j-T-i D--j.   YTt liJ


odo ikעiv eסiJ  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

odo- o-b-Y-J-q V-ou h-J-l J-ٮ D-d-i-L-d-a-h-i J--c-T, C-T--s-i-k-qq H-k-l- e-׮ o-h-i--q-qkk A-t-h-ʮ. C-ʣ-j-it V-ou d-Y-h-J-q-T D--l-h-X C A-t-h-ʢ-c l-s--Y---Y.   YTt liJ


HtLcJ p  
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

C hkiq hxlTJqT CnTl JTljJiX. hxlTJw dJYiT Ot cvYX FYJ AYc JjX. hxlTJw Jͮ CeJTliY BJtnX J.   YTt liJ


J-uO-j-l-k hu-nu  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

l-k-i-j J-uO-j-l. A-Yv H--Yj G--s-q l-j d-. A-Y-c h-ڬ d-Y-J-h-i H-j--i-T 60 o-ʡ-q l-j c-j--g-h. A-Y-k-X L l-׮ J-q-s- -o-z-j-hi J-آ-c-n-c-T J-Ti H-j l-T. d-s-J-rO-iv l-JT-s-iu l-o-J-k-i-T F- A-r-J-J-q-h l-T.   YTt liJ


lTc dJYiTXu Jnv TikJw  
[ Posted on Fri, 19 August 2016 ]

lT OhjJq YsJq Akju FƢk lsע hףjik١ F Acn cTJiX? FkY Hj JTku FVi. J nv TikJw AƢv OjiTJw. YTJ٤ dckJw J٤hTƢv Cc OjiTJwJٮ lT Akj.   YTt liJ


j٤ dlmc JlTq JrOi dWi Hck lT  
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

djiu LlX, TkJw, eٮ oתk OjdT YT ctX ohLJqk jdJkdcik dJThJ dYhJw. dYJ dsiY YTdJjhi lk F.V.Fe hQJ BX.   YTt liJ


Jqh cTh׫, JjqT hl djXJ hco DXt lT  
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

ckJjYik lT cTh׷ Osij JqhX. Hj JTv c l HrJi lbkX Jq HjijY. Jq lmqv cOsv dfwo csٮ.   YTt liJ


FJoףjit kuVoJ lsj Acgl  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

kuVoJk, ds gJqv DdiL JVk, FJoףjiscT Otlj dtLqJqk, Hx ljJqkh (VJ Gji) C lYoYl dYhitYhi Vou JrOJqv oؼhX.   YTt liJ


AndY @ 20 kȫ  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

JrT, Co׮ pk jQn 1250 OYjmiT lT, AndYiT fQ׮ 20 kȫ jdiX dsv Almocihi Y. AYi oJjq gLi csX lT ctjY. fQ׮ p F Bmic hYJii AndYi oJj.   YTt liJ


l-v m--l-i m-o--X?  
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

J-Ti O-T p-h-V-ע-i-h C-r J-k-l-oZ-iv l--c--k li O--d-r- B-j-L-d-mc--q-١-.- l-T-c-J li d-s---q YX--Y m--l-h-i-j-u m-ڢ- d-bc J-j-w.   YTt liJ


l-׮ J-آ-c-n-cv l-j l-T  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

d- o-ʡ-X d--v sV~Gn~lעv Bji BJtn lTٮ JJq CzcLsv. 31 F, Af hY QX lT. l׮~sV, l׮~dƮ, l׮~f YT l׮ JآcncJqT hqhX lv. J٫dss oikv 2327 OYjmiTiv j٤ ckJqkiX C lT cvY.   YTt liJ


A-r-J- Lq-o A-T-q  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

A-T--q-i-T Ar-J-J-u Lq-o-c Jr-l H--l-s. Lq-oJ-f-c-פ-Jw Ck-h-cפ O---Y d-i--V~-V--s-ף-lLq-o Vt J-f-c-פ-Jw- Dd-i-L---Y J--c A-o-h-c o-z-j cv-J.   YTt liJ


16.-25 k--c j-٤-ck l-T  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

2.-75 o-ʢv 1350 oJ-it e-ע-k-j j-٤-ck l-T. O-k-l-i-Yl-s 16.-25 kȫ. J-r--T dɣ-j-ơ-l-k "a-l-d-a" O-kl J-s Yt-Y C-c.   YTt liJ


n-j-K K- h--  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

h-- F-v a-l--c ct F--Xt-ϫ.   YTt liJ


p-q-V l-T  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

d-j--j-h-Y-J-i- d-Yi j-Y-J-q Dw--T- e-nu m-k-i-k-X l-T- F-k-l-nu. 30 o-ʮ d-v 3400 O-Y-j-m-i-T l-oYt-X--k-X l-T d-X-Y---Y.   YTt liJ


A-T--q-i-T Ar-J-J-u Lq-o  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

Lq-oV-s Ck-h-c--VT-dJ-f-c-פ-Jw J-c e-loסt dal cv-J.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting