kims hospital

Monday
30
November
2015

    p     co   och   J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
hkiq Yhr pz lam ek sl dl  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


ohiT jpow  
[ Posted on Mon, 30 November 2015 ]

l-Q-i, bc-n, oj FljT oh Agciٮ. YX FY Jsih AY Js Agciu oh YsX. ohihi AghKv c..   YTt liJ


njK Kc JQqchd LiJ J Fo OY  
[ Posted on Mon, 30 November 2015 ]

fqlVk odt Yjqi njK Kc JQqchd hkiqJqT did LiJ JFo OY.   YTt liJ


hӤ ljt dXik lt, oft ov djY  
[ Posted on Sun, 29 November 2015 ]

akdhi ltdj mn ociiv oQlhi hӤ ljt mihi lnqX AlYjY. djo OYqk H ohp dltcqk   YTt liJ


BadXi llpT ljJYi١: cYhcu  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

Yj och QlYc- CTlq cvJ dk YjozjJq llpc- YkJcءw llp lټ- dsilj Ckٮ-. cYhccX- llp lټ Yjhclhi djohi jLiY-. llp JrXh- Yc- ctfܨhhk. AciQck롷 Hjwd Ql- YtcYk Y QlYh cY dsi.   YTt liJ


Yj ohj ochiJ  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

OjYdohi Yj ohj ochiJ. gjY Jinuo fcskX C OY ctY. Jk dsY FX OY dj.   YTt liJ


jnidlmclt Agp hY : mcl-ou  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

Ji: YdXsiv CTYdJn oYci hjYi ltJqv oYhk뼮 cTu mclou. HjJk l Oa BjTi lk ljk뼮 Yu cj dsYX. Yu Ajnilaik, hkchohi jniopOj hsXhX Yu BLpY.   YTt liJ


jQhk hpukv eu  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

Yu hpukkus JT BjbJcX- Ys- ds- olbiJu jQhk. kk H fp-h OY LjW DTu D١lk뼤 dQJ-Thi fܨd綮- Cdw dOjY- DpdpqX jQhk lJ-Yh.   YTt liJ


QLY mJht hjYi lQ lt; dYnb mkȮh  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: h-k-i-q--us p-o o-h- Q-L-Y m-J-ht h-j- lQ lt---Y-j h-Jw m-k-Ȯh. Y-us e-of- d-Q-k-T-i-X lt---Y-j m-k-Ȯh J-T--g-n-iv d-Y-J-j--Y.   YTt liJ


QlvhjYj BT dkik ctYw  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

cT Qlv hjYj BT dki F OY ctYw jL. ociT JZ hmhiYckX Qlv hj dsiY la YסX ctYqi pof pcn cna Bkj dsi.   YTt liJ


l l Ql  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

o...o... ob lvhJkT Agiv dYi Jvlid cTijJiX Qioj. QiojiT AgciQlYk hJ JZdYqkX ob. obi Qc oJjYv oɡnhټ Qioj Jha dqocT ds.   YTt liJ


ciuo dYek FY?  
[ Posted on Sat, 28 November 2015 ]

dYekjv ciuo stV. lJhcTh dYi OYv AgciYc ciuo li YJ aȢXɬu cTJwJ Aoii١ lbkijJiX.   YTt liJ


d-j-Q-i--T--c-l- d-Y-g: C- f-o k-i-T 75B Q--a-c 
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

C-j-d-Y c-ס-٢-k Jw--sv F-x B-i-j- f-o k. ht-nv Bt--ͮ, o-l-b-i-Ju, c-Tu, Y-Y-O--Ju Y-T--i h-K-k-J-q-k- l---T d-s--iw. A-ɡ-j-n-Y-k-v Y-j-h-i B-a- O-c--ju B-i-j- f-o k.   YTt liJ


l-ht-m-J- A-O-P-c-l-q-- l-٤ Q-V- BX  
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

e-o-f-- l-ht-m-J- A-O-P-c-l-q-- l-٤ o-l-b-i-Ju Q-V- BX. n--N- o-ע-k- J-k-s-i-h-- g-n-X h-r-i lQ e-o-f-- A--٢- D-T-h-i- cv-Ji h-s-d-T-i-k-X- Q-V- Y- A-ht-n d-J-T-d--Y-.   YTt liJ


F.QiOz lv hpukk  
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

oLYolbcv 20 ltn dtii QiOzc Achau hpukk.   YTt liJ


hqlJi Agci dbch ln lX  
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

h--i-T J-s dȢ-J-q-k-T o-c-h-i-k-i fk Y-j-h-X h-q-lJ. O-Y--k h-q-l-J-i-T J-Z-d-Y-l A-g-c-i-l d-J-j-T J-X c-s--Y-X. C-dw d-s--s-i A-v a-h-i-k h-s-i F J-Z-d-Y-l d-J m B-Jt-n---Y Y-.   YTt liJ


dgo llpYcJh?  
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

YkƤotYj dgoc BjbJht Jsl. fpfkiv Agciu l٢ llp dk dgo hעl.   YTt liJ


odc OYlhi dZ 
[ Posted on Fri, 27 November 2015 ]

OjYv ATiqTY dij ljciJ lnv dZjQ. dri lXT jQ ocbdcij CjliT lmoYu Jբs JqiT lnkX dZjQ l٤hY.   YTt liJ


AopnXYiټ BnJ Af  
[ Posted on Thu, 26 November 2015 ]

AopnXY llav BnJ Afl dYJjX eofv. Aht Kchi fܨ Jr alo D١i llahX BnJ   YTt liJ


lhtmJ AO-Pclq- l٤ QV- Bus-X  
[ Posted on Thu, 26 November 2015 ]

eo-f- lhtmJus AO-Pclq- l٤ olbiJu QV- BusX. nN- oעk Jksih- gnX hri lQ eo-f- A٢us DThi- cvJi hsdTikX- QV- Yus Ahtn dJTd碵Y-.   YTt liJ


B-h-c-k n-l-k-it d--u l-l-p-Y-c-J- 
[ Posted on Thu, 26 November 2015 ]

J- J--i-T O-- J-T--Y- fu-s- h--j-v c-i-J-c- l--l-q Yt- O-T-k c---l-T-J-q-h--i-i h-k-i-q-J-q-T C-n-T Y-j-l-h-i B-h-c-k n-l-k-it d---c Bt- A-Y-d--- h-s--c-l-.   YTt liJ


Ycj hpukv ecX Dn Qal 
[ Posted on Thu, 26 November 2015 ]

hpukkus lki ecX Yc hs cT Dn Qal. ATik cTi Jjq ozmccTiX Ycj hpukv ecX cT dsY. Jjq lqj Cnd cT J Hj Ju oעiX ds.   YTt liJ


dliv lYo L׸Jqv Acd hcc hjq Ldi  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

Acd hcc hjq Ldi dbcJZdYq AlYj dl F OY ClyT lYo L׸Jw Jٮ mihJ. Acd hcu   YTt liJ


Cc oi ASQ-k  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

-dh F H o-c-h-i-k-T hk-i-q-v Y-j-L-h-i h-si cT-i-X oi d-l. hkt F J-Z-d-Y hk-i-q- d-i---Y-i h-s. d-Yi O-Y-v av-t ov-h- c-i-J-i-i-X hkt F---Y.   YTt liJ


fLqj hYv J lj JTku f iY  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

lpc dhii Ac Oj hJu YiX OJ׮ ps avKt ovhu. Jralo avKt fLqj hYv J lj avt Hj iY cT. sVJw Gs CndT V.J Y f.F.Vf묤 Bt 1200 Q.Fo F du fkX iY cTiY.   YTt liJ


BT dki YT  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

Y-w h-Yv l- l-j F O-Y--c m-n J-Xu Y-h-j--q l-٤ Q-i-s-h-c c-i-J-c- H-j- O-Y-h-X B-T d-k-i-. H-d-j-i j-h-J-nX-c d-bc J-Z-d-Y--q A-l-Y-j-d- O-Y-v o-bt J-j-hc, F-o d m-J-ht, d-n-X n-Q, j-h-n d-n-j-T F--l-j-X h-׮ Y-j-w.   YTt liJ


oYjht l٤h; Aա gL D-Tu  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

JסcnX jL fڢjJnoci AlYj- hkiq ochiv YTtii pפJw oc oYjht l٤ Yjmkik. mJ-Yiw fڢ cLhcw dbc cvJi och djjik Aա gL DTu OYJjXhjg. hkiq och OjYv BahiX- Hj ochi- Aդ gLqjY-.   YTt liJ


lTo B OY: lmaJjXlhi gh  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

lTo Bv ghiT hJYiTi OYw dOjY OTsi oglhi. Hj hbliJocT gh, cT hJY, LiJ jSQcQo Fclt Otj OYhX dOjY.   YTt liJ


J.Y. F fuV djoJj hpukkc  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

J: Jjq AVtTo GQuoo Aooinu AZl J. Y F fuV Fx djoJjc hpukv Atpci.   YTt liJ


snu BuVo oJw fov Ou 
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

ff oi T YjZirY snu BuVo olbc O़ oJw fov Jա ffu ciJu. phs d֡kv Hj oJw fo ctY hVhJoX. Oc JTY jٮ oJw latϢJq OYk dbc JZdYqJ.   YTt liJ


akd YsJjcJ 
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

akd Ys lioJj lnv. jYn Aء Ba olbc ojghi Jhj oglv akd YsJj lnkYiX oOc. cj oYii, hs٤ Bqi, Jccih lnJt cT dJj Ajٮ.   YTt liJ


epa Alocchn duh׹w YklaciJ  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

epa Aloc chn Yjhcw hkiq ochik olbiJji AgcYqi lkiYi djY mhJ. hkiqk YkhYt ot olbiJci QniT oLwo F OYv cX Gl HTlki epa AdYȢYhi duhsijY.   YTt liJ


dZjQc dɢju Okt mh: catn  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

Aht AJft AɡXiv AgciYv c cTu dZjQc dɢju Okt mh olbiJu catn.   YTt liJ


ph Ksn kcv  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

kcv fqlV ozj ph KsniT dsJv cv Ou dc J١ hkiq hLoסt hiX C Yj. dYi OYhi lע kncv kckX hi phi.   YTt liJ


iaJnXu ClTiٮ  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

-f-k-O-z-h-cu o-l-b-c O-iY Su o-l-b-c O-फ- F O-Y-v Ag-c-i--Y- YkX iaJnXu. ialc Hti JjTv hpukk AcQci Agci JoYu. Oơkkiw Alcv Agci dJY c J٤. AgciQlYk lmnw iaJnXu dƤli.   YTt liJ


llaqT Adt lca dYJj  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

hkiqk dYi YjaihX Adt lca. - d-i-c-z-c Su c--T J-T-i-ٮ BX AdtiT BaOY. j١-h O-Y Bo-e c-i-J-ci J-p-t.- d, O-Y s-k-o-J--Y-c h c-iJ AdtX l-c-a l-l-a--qv d-. Y d-Yi O-Y-- l-m-n--q l-l-a--q A-dtX hco Y-s ds-i-.   YTt liJ


Scɢc giX, Fɢc HqOTX: Qi hY  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

Ofc ojci hucjiv c jpv dmdkci gj jmh ciji dko dxlXg Jov dTJTiw dky Ofc ohjtYj lqT.   YTt liJ


mmɢ OYv nul mlol  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

J׮ Yj mmɮ Bahi Agci fpgn OYv nul mloli Agci. mmɢ JZdY JhJiT lnkX   YTt liJ


BTdki dQ cT  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

Qis ciJi Ju Yhjq Hy BTdki dQ cT. dQ YTdriv liy. pst YsX OY. Hdji jhJnXc   YTt liJ


Jchk Jo dulk  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

JrT: F c hiu ochiT olbiJu Bt Fo lhkcYj Jchk JTYiv ckJi Jo dulk. cTu akd   YTt liJ


dmdkcki JhckJq YjsiX: BnJ Af  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

Jo He kl ohjc hucjiv cYY JT jpv dmdkci gjii Hxku lXgc Aso׮ OiYYcs AnJ Af dYJj.   YTt liJ


fpfk lu mfjhkiv  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

fphXVpסi fpfkiv lu ln Agci cTu dgJt mfjhk obik.   YTt liJ


Ba dXi hsY ciuo  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

O-ؤ, d-g-al, B-j a H-T-lv l-M-c-n. o-c-h-i-k d-Xi L-o-d-J-qv c-iu-o-c-q C-j-i--d H-j c-i-J-i Y--ɬ-iv H-j d- J---k. dk Y-lX d-X-i-v A-J-d-T-J-i J-r-i-J-i l-٤ o-c-h-i-k-- Y-j--l-j-J-i-h-k롫 O-i-Y- c-iu-o-c- d-, h-s-u J-r-i H-j d-X-i-h-ٮ-.   YTt liJ


Qio Bʮ Bkov dZjQ h L׸v 
[ Posted on Sun, 22 November 2015 ]

Jhshu oQY loal Ba olbc ojghi Qio Bʮ Bkov dZjQ h L׸v. dZjQ Cw Agci J٢j Vtl djXh OYJjX dtii mn Qio Bʮ Bko OYJjX Bjg.   YTt liJ


catniT AT OYv akdc dJj clu dq 
[ Posted on Sun, 22 November 2015 ]

Aht AJft AɡXi mnh AT OYv D op akdc dJj clu dqi ciJcu catn YjhcYi oOc.akd och catn hע lYiX Ba oOcJw ds ljY.   YTt liJ


Qf otLjQ afiv YT  
[ Posted on Sun, 22 November 2015 ]

Gs QcdY cTi Yuhsi F OYc mn clu dqi ciJc lcY mclou olbc O़ Qf otLjQ OYJjX   YTt liJ


snu BuVo Oc Hjh  
[ Posted on Sun, 22 November 2015 ]

snu BuVo ff~oSQi OYv Ou ciJcJ. oJw fo FX OY dj. jٮ oJw JJw OYk hפ JZdYqvT.   YTt liJ


QnOYv c epa ds  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

GY ilcTi odchX hot Je׮hu QniT OYv AgciY. Fv C oltloj epa eov lټ l. QniT oLw F dQJTv cX epa dsiY.   YTt liJ


gXJjv hkiq Am: mclou  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

ap:QlY F hKkJqk QLY dkt hkiq gX Jjv YJ AmiX JY cTc olbiJchi mclou. eٮo Kt Jjqi ooJjJYolv dgnX cTJiij Ap.   YTt liJ


JhJcT ciuo esuove  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

Hj oveiX ciuYj~lMcn dXis Lo١iY. AY OTdJ hud AT ovei lskij. shv cYX C ove.   YTt liJ


Jhv Hj lohi  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

Lqht FYcע odcv dk Oɢ Bmmj. h, hpukv, Jhkpou YTi otYjw Bmmj Agci Jr.JhkpocT ddcmk Yơlck Bm Agci Jr.   YTt liJ


Y opiY d-Zi d-iv  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

A--c d-iv Mt Y- B-L-p o-b--T-. p-z T-k-l-nu o-j-i-k-J-q-k-T A-g-c-i-j-L- F-i d-iv Mt i-l-c-Tu d-Z-j-Q- c-i-J-i-i A-ct--k-i-k-T h-k-i-q--k-h-.   YTt liJ


cTJhX Agciu DtQQ cvJY lci et  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

cTJhX Agcic DtQQ Yc cvJY lciet. cnXv ek Cuoע׬v c Agciv fja cTi lci et cTJqkTiX AgcijLi JTlY.   YTt liJ


hJ JZdYwi Jj: hZk  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

Y JrlJw dJTc Alojci hZk Jj. LVoik hZkiT JZdY Gs Agczcw cTT.   YTt liJ


Ok opw HרTi Jl  
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

akd~ hSQljt lniv Ok opw Y HרTi Jlhblu. ochik DhYw JרTJi HרTJi OiY.   YTt liJ


C l-m--c h-v h-: C h-p-d-d-v c- H-j g-L Su d-Ƣ--T--, l-J-j-g-j-Y-c-i h-pu-kv 
[ Posted on Sat, 21 November 2015 ]

J-: J--jv h-k-c--c-iv c- l-m--T-- B-a-l-o f-ku-h-j--s--q-q lt--i d-j-ht-m- c-Tu h-pu-k-k- f-L. C l-m--c h-v h- F- Y-k---T-i-X h-pu-k-k- f-L.   YTt liJ


fpfk AT ltn C  
[ Posted on Fri, 20 November 2015 ]

fpfkiT j١ gLci Jj dJt cjm. fpfkiT j١ gL AT ltn skoc. 2017 v hYh OY skocJi. BagLw djmhhTX jQhk j١ gL HjijY.   YTt liJ


h-- fkiT Yhr OYv  
[ Posted on Thu, 19 November 2015 ]

fk o-l-b-c O-़ hw- oסt O-Y-v h-- c-i-J-c-i F---l- lt--Jw. h-- J-T-Y B-j, l-mv, A-Ztl, A-j-l-z o-h, s-X a-L-d-Y Y-T-i H-j Y-j-cj Y- O-Y-v A-X c-j-----X Jw---Y.   YTt liJ


dZ ochiv JXYcw ozjc p  
[ Posted on Thu, 19 November 2015 ]

h-k-iq o-c-h-i-T d-Yi d-Y--i-i h-s-i-j-- d-Z-j-Q. A-ct--k- m-n d-l-T-i-T O-Y-J-j-X dt--i-i d-Z C-dw Vt-l- d-j-X-h F O-Y--k-X A-g-c-i--J-٢-j---Y.   YTt liJ


O-cv-Ot--Jw--Y-j Q-i h-Y-l- e-of- d-o׮  
[ Posted on Thu, 19 November 2015 ]

f-s-T-d- O-cv-Ot--Jw--Y-j c-Tu Q-i h-Y-l- e-of- d-o׮. Q-c-w- i-Y-j d-i-Q-c-l-h-k롷 l-n-i--q Ot O-़ l-n-i---ע i-Y-j L-p-l-h-k--l-j-hi jnTi--j-T l-O-J-h-T-J-q O-c-k-Jt B-a A-l-o-c-d--X.   YTt liJ


F c hi Yu hJ OY, dZ~ cTu, dtlY~ cT  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

J: Jchk ~f d hi Yu dXi JZ ds F c hi Yc hJ OYc Gn lnu djoJj. hJ cTc djoJj   YTt liJ


hwoסt OYkT h l٤ YhrJ  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

hkiq otYj l٤ Yhrv Agcicjl- sdt-. fk olbc O़ hw o-סt OYkX- h ciJcJY-. lmv, Bj, Ajlz- oh, sX aLdY YTi lu YjcjY OYkٮ-. Cqi jQiX- OYc- oLY cvJY-.   YTt liJ


Gnlnu djoJj fQdkc  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

JqiOPck dJqkT Gnlnu djoJj fQdkc kg. hJ oLYolbiJc Gnlnc Ba djoJjhXY.   YTt liJ


dJ lmo YjJ cT; Boek  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

cti, lh, Jpct F OYqk Hj dT c JZdYqkT dJjT lmo YjJ cTc mhkX Boek. dJt Fk lmo cn.   YTt liJ


CnThYɤ Jr; hSQ ljt  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

e׮coc l٢ gXh Hrls. CnYɤ Jr. d F Hj khעkX hY. dsiY Hj c CTlr mn Agci Qlk   YTt liJ


h-pu-kv J J-nX-c-X- cThT lX  
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

hpukk cThT lXl HjdT OYqv H Agci. c opqhX. h-pu-kv H-j J J-nX-c-X--X c-T-h-T-l-X d-s--Y. m-J-nX-c-T-X Yu h-pu-k-k-c F- D-d-h----Y- c-T-h-T-l-X d-s-i-.   YTt liJ


hkt l٤ lj avsc dYi L׸v 
[ Posted on Wed, 18 November 2015 ]

oht Ypt olbc O़ avt ovhu OY OYJjX Bjg. dhkT ilqT hcov Osi oi dliX OYv avs ciJii AgciY.   YTt liJ


Ahk dq AT OY htv nL Bjg  
[ Posted on Tue, 17 November 2015 ]

Ahk dqc Js cqi hqlVk Jhci. kk H kki F C ltn Bahsi OYc mn dYi dQJTc l٢ YsJiX Yj.   YTt liJ


ochdhJq oLY  
[ Posted on Tue, 17 November 2015 ]

ochdJt latYZJw dclqik OkY kfsiki oLY. ohoYhKkJqs doYJw ClT l li.   YTt liJ


l J dJm Acd hcc l٤ H  
[ Posted on Tue, 17 November 2015 ]

fec TluV kVQc mn l J dJm Acd hcc l٤ H. ClX Hj dXi JZihiX Clt FY.   YTt liJ


At--c-Lc O-Y-w dslY Y AslT; mY hcu  
[ Posted on Tue, 17 November 2015 ]

At--c-Lc O-Y-w Y- A-s-l-T F-T--Y-- T-k-l-nu o-c-h Y-j m-Y-h-cu. Yu l-q-j-i-b-J B-o-a-- O-i-Y e--n--J-qv H--i-j- A-Y- A-Yv d-m-c-h--Y-i Y--i--k- C-lt l-J-Y-h-.   YTt liJ


YkƤcT hjXv hccɮ ilY QlcT  
[ Posted on Mon, 16 November 2015 ]

YkƤYj dmɢ ajXhjXv hccɮ ilY QlcT. llpYii JhJiT lv c jȨTu mhliX dmɮ JT hJqv c lX hjY.   YTt liJ


hSQlcw CnT Jli  
[ Posted on Mon, 16 November 2015 ]

hSQljjw QcdY cTi cT JlhblcX eof kJw oO. hSQlc 27 kȫ kJqX DYƢv Jli 30 kȫ kJqX DY.   YTt liJ


c-Tu o--a Q-e A--j- 
[ Posted on Mon, 16 November 2015 ]

h-f:d-h-K C-L-n- p-z O-k--Y-Y-j o--a Q-e (86) A--j-. lt--J-o-p-Q-h-i A-o-K--q Y-Tt--i-j- A-ɬ. h-j-h-Jw n-pu A-Lt-l-q-X C--j T--s-k-T A-s-i--Y. C-L-n-k p-z-i-k-h-i c-s-q O-Y--qv o--a Q-e A-g-c-i---ٮ.   YTt liJ


e-i-o-f-v h-S-Q-l-c J-T--l- J-l 
[ Posted on Mon, 16 November 2015 ]

J-:d-Y-c-k lt-n-w- m-n o-c-h-i-k-- Y-j--l-j-l-T h-S-Q-l-jt B-j-b-J-j-T p-a-i--qv l-٤ C-T c-T-i-j--J-i-X. h-i- H-l-s-T h-S-Q d-Y----w h-k-i-q d--Jt h-S-Q-l- Y-j--l-j-l B-M-n-h-.   YTt liJ


avsc hkt ciJ  
[ Posted on Mon, 16 November 2015 ]

ckJm dTv Ol gh F OYcmn avs ohtYps l٤ Hjh. dhkT hkiqJqT hcJlt oidliX ciJ.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting