Saturday
20
December
2014

samson and sons

    p     co   och   J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
hkiq Yhr pz lam ek sl dl  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


jQc ds ozj Acoj  
[ Posted on Fri, 19 December 2014, 04:26 PM IST ]

ov hu jQcJɮ lqjibJ oɡnlcX. j١h hJq JTiu ochiT olbiJihi ozj AiJu dJY YkX jQc.   YTt liJ


Hj hkfsJjc JkX Jru Sc hpj: Jl  
[ Posted on Fri, 19 December 2014, 01:25 PM IST ]

J-l h-b-lu, h-k-i-q-J-q-T o-ɫ l--k J--i-T C-h-Q-X F- Y-j--c. H-j l-l-p-l l-lp h-O-c-l-h--i-i-dw J-l Y-Jt--d-i. A-Y-c-w l-a-c-d--Y d--T l J-s lt--J-q-X.   YTt liJ


3 alo Jٮ hk Tikt JY 1.30 kȫ dt 
[ Posted on Fri, 19 December 2014, 01:15 PM IST ]

T-e-J F h-L-p-׮ O-Y--c m-n j-Q-n d H-j o-ch o-l-b-c O--. h- lt-n- C-T-l-q-i m-n j-Q-n d F o-l-b-i-Ju H-j o-c-h-i-h-i l-j---Ƣv Yt--i-i A-Y-k-ɡ J-j-h-i-Y-- d--Jt--s-i.   YTt liJ


Ahki djov Agciu JTYiT lk 
[ Posted on Fri, 19 December 2014, 12:52 PM IST ]

c-w A-s-... A-hk dw 30 kȫ l- A-g-c-i--Y h-. H-j ot-X J-T-i-T d-j-o--c-X Y-j 30 kȫ l- A-g-c-i--Y h--i-Y. c-T-h-j-k C--c d-ע-d dt--J-q-١...   YTt liJ


A-h-k-d-q-c J-T-Y-i-T l-k- 
[ Posted on Thu, 18 December 2014, 05:07 PM IST ]

J-: Q-l-k-s-J-q-T dj-o-O-Y--qv A-g-c-i---Y-c Ok--Y-cT Ah-k-d-q-c J-T-Y-i-T l-k-.   YTt liJ


hk Johoc 
[ Posted on Thu, 18 December 2014, 04:48 PM IST ]

jQn dqq olbc O़ hk Johoc. oYJYTow hkhX sko hעiY. Qclj j٢cX OY YisJqkJ. Jouo, cLjljb cTlv, Bhi hik YTiliX   YTt liJ


hk Tikt stV  
[ Posted on Thu, 18 December 2014, 03:26 PM IST ]

Ahkdqci clu dqii ciJciJj jQn dqq olbc OiY hkiT Tikt otp׮. sko OiY 3 alo Jٮ 1.30 kȫ djX Tikt JY. iTf CɬiT ddkt lVi Otv 24~ oZcX   YTt liJ


cTu okJht LjYjliv 
[ Posted on Thu, 18 December 2014, 12:53 PM IST ]

J: ami , o̡c djoJj QYli cTu okJht LjYjlik llj.FsXJq d.l.Fo BmdYikX okJhsc dlmjY. klt osooc OJikij Yj.   YTt liJ


ov hc duY Cqi aqdY  
[ Posted on Wed, 17 December 2014, 04:06 PM IST ]

efo hoJiT Cɬu dY, dmoYi dYekl JX doڣJj 2014~k dmoYjT dJikX jQcJɢci AQci duY lQi CTdTjY.   YTt liJ


h lq, ToJ l 
[ Posted on Wed, 17 December 2014, 03:26 PM IST ]

l-J d-J-m o-l-b-c O-़ d-Yi O-Y--k-T f-q-l-V Y-j T-o-J O-d l-٤ h-k-i-q--k--J-i-X. f-f ~ o-SQ-i T Y-j--Z-i-r-Y O-Y-v B-o-e A-k-i-X c-i-Ju.   YTt liJ


c ojnLdiT gjiJcqq dihi  
[ Posted on Tue, 16 December 2014, 04:15 PM IST ]

j-a-o-p-o-c F O-Y-v c- Lv-s-c- d-J-j J-cp o-j-n L-d- c-i-J-i-J- F lt--Jw l--Y J-r a-l-o-h-X. c-j- h L-V F O-Y-v hi Qt-Q o-j-n L-d- c-i-J-i-J-h- d-s-.   YTt liJ


dZ F.F.lQic mn 
[ Posted on Tue, 16 December 2014, 01:14 PM IST ]

oLY oYhX. Yj eTfw dUu YTr. H och l JvɤJqjcJu YjhcJXh JjYjY....eTfw lnih clLYci Qhn Jiv Hj OYc l٢iX Yj lQic mnY.   YTt liJ


lj, akd oɫ V ocho... 
[ Posted on Tue, 16 December 2014, 12:07 PM IST ]

Ymt: hkiq Cc cTu akdus oɫ Yisv ochJX. akdus DThoZYik BbcJ hwdJo Yit V ocho C ho hbT OkTiv dltchjg.Gl BbcJhi am~ml olbcqT JTi h YisJqXC hwdJkqqY. Joho OYqhiX V ocho datmc YTJ.   YTt liJ


dXi csacw: F JdOjXh olbiJu 
[ Posted on Mon, 15 December 2014, 02:14 PM IST ]

Y JOYhi 100 Vio He kl OYJjX Ycl fVQ׮ JjX ct l dOjX Y׼ Hxku olbiJu Qco hpa . hkiqiT diolbiJu Jhk hJcX Qco. Hxku hbhqv lt lYc dkiX lmaJjXlhi Qco FiY.   YTt liJ


mcloc lhtm jQl jl; hsdTihi lcY 
[ Posted on Mon, 15 December 2014, 01:19 PM IST ]

ami AltV QYl jQl jl Hj dhK hbhc cvJi AghK hkiqochiv dYi llac YjJq. cTc YjZJ olbiJchi mclocYji Cɬu ochik Y TuV osi JXTolbiJu hXjYccYji HoJt QYl Jʢu TjʢciYji cTi djhtmqX llahijY.   YTt liJ


adOYv epa 
[ Posted on Mon, 15 December 2014, 11:53 AM IST ]

eithcmn ad JjXJju olbc O़ OYv epa eov ciJcJ. Boe Ak Hj dbc lnv Agci. cYhcciX ciJii djLXY. ht Aloc nL YT. pq dt cfw BuViT fcsv OYct.   YTt liJ


hk..hk..hk..YlT hk.. 
[ Posted on Sat, 13 December 2014, 02:38 PM IST ]

hk...hk...hk...YlT hk... cw JwX? il Yjw clu dqi Ahk dq H hk F OY hL lVi dss.   YTt liJ


Alil ac Yc dTi clcit  
[ Posted on Sat, 13 December 2014, 02:27 PM IST ]

A-l-il a-c- F-ɢ-c d-T--X F--X c--T h-k-i-q dx-J- c-l-c-it O-a---Y   YTt liJ


dicl k-o Ag-c-i-- 
[ Posted on Sat, 13 December 2014, 12:07 PM IST ]

-d-i-at-m-c-h-i a--Y-f-ܫ A-l-o-c-- ko Ag-c-i--k Y-j--l-j-.   YTt liJ


h-Mc-j-Q A-l-q-T j-l-J-q-k o-h-i-J- 
[ Posted on Sat, 13 December 2014, 12:05 PM IST ]

h-k-iq o-c-h-i-k F--k--i h-a-J-J-Z-d-Y--q-k-i A-l-q-T j-l-J-q-k j-Q-i-J-lu h-Mc-j-Q H-j--.36 lt-n hu-d Y--ɬu i-l-Y- Y-o-, C- o-g-n-X-l-n-i-hi A-l-q-T j-l-J-q-T s-h--k-X oh A-l-Y-j- j-Q-i-J-lu h-Mc-j-Q Y--s-T---Y.   YTt liJ


JYv l p cTu hpukk Ahk 
[ Posted on Fri, 12 December 2014, 02:17 PM IST ]

hkiqv G--l p-i c-Tu B-j-X- O-a-v F-ɡ-i-j- h-s-d-T. J-rO-t- d-k-Y d-s-i. d-, A-Y-j--k H-d A-g-c-i--l-j-q l-j-k-k. Y-h-r-k h-k-i-q--k l- c--ءw B-j-X G--l p-i c-Tu F- O-a-v A-hk dw h-pu-k-k- d-j d-s-i.   YTt liJ


hY Jjc dXioek 
[ Posted on Fri, 12 December 2014, 02:03 PM IST ]

Y--ɬu Y-j h-Y J-ju l-l-p-Y-i-J-. o-LY j-L- d-m-oY-ci l-k-o eu-o-X h-Y-i-T l-ju. o-p-a-v Y-T-i d-X-i-h-X C-dw l-l-p l-j l- cv---Y.   YTt liJ


O-k--Y-hq : o-׮ s-ot-l-nu C-c ct-f-cb 
[ Posted on Thu, 11 December 2014, 02:19 PM IST ]

O-k--Y-h-q-i V-k-L-פ-Jw d-at-m-c--c H-j a-l-o h-ء-i Hx-k-c-i o-׮ s-ot-l ct-f-cb-h-. O-k--Y-h-q-i-T l-fo-פ-l-r-i-i-j- (www.iffk.in) s-ot-l-nu c-T-J.   YTt liJ


Ofc Hj oJjchnh mgc 
[ Posted on Tue, 09 December 2014, 02:31 PM IST ]

Jjqv Cw Gl JTYv OtOਸT lni OfcohjhX. djohi Ofh?OfX? l٩i?FiX Bfklګ QcYi OtO़Y. Jiv YT JrT lr JjqhJ ldJiX C duohj.   YTt liJ


AdtX ciyT fc YjLhJ  
[ Posted on Mon, 08 December 2014, 05:57 PM IST ]

J-: H-T-lv A-dtX c-i-j-T f--c-i e-of-v d-Tt- J-i-su Y-T--i-j--. d-Jn C-Y-c B-j-i J-׫ d-s-iu J-r-i-k. Y-us H-j H-j f--c F- d-s--Y A-dtX c-it   YTt liJ


hkiqoch 2014 ~ hJ OYw 
[ Posted on Mon, 08 December 2014, 03:43 PM IST ]

c C-it h-Yv, l-n H-X, s-ou, a-d-l-k Y-T- F-k B-M-n--q h-k-iq o-ch B-M-n-h-. J-oY-h-o-c Y--s-i H--j O-Y-w C-c-i Y--s-i cv--.   YTt liJ


hkiqoch 2014 ~Yqi olbiJt 
[ Posted on Mon, 08 December 2014, 03:25 PM IST ]

l-j-k-k-X-l l-q-j J-s- O-Y-w h-Y-h 2014 v h-J- cv---Y-. h-si d-J J-rO--T-Jw--d F--i-Y-X l-Q-i O-Y--q-k롫. C O-Y--q-T c-Zu Yt--i-i o-l-b-i-Ju Y--i-X.   YTt liJ


k Jjqv datm dOjX 
[ Posted on Mon, 08 December 2014, 02:14 PM IST ]

ov h k F f¡ OY Jjqv datm lt lQ. JTiu D١i cn cJ opOjv k Jjqv datmccTټ lYjXcJw Yjhclij dOjX.   YTt liJ


cTu jYnus gj Vic jYn Aj 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 04:21 PM IST ]

Yjlcdj: Aj cTu jYnus gj Vic jYn Aj. 54 lioij. Atfa jL YTt Yjlcdj oJj BmdYikij Aɬ. lrYiTqq Hj eעkij Yho.w: djQ, dtlY, d, dXl.   YTt liJ


mjjdatmcc c 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 03:08 PM IST ]

h-k-i-q-v A-g-c-i--c- F-k c-T-h-j ̢-j-h-i d-s-i--j V-i-k-L-ٮ- h-c d-at-m-d- lw-L-s-i H-j o-c-h-i-k d-Y-Ȩd-T-k-.   YTt liJ


dihX Hj dơqi lX 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 03:01 PM IST ]

Y--ɬu Y-j d-i-h-X-- c-k-j d-ơ-q-i J-- d-X-i--X-h--X- B-m-i-- Y--. Y-j T-׮- O-i-Y H-j O-Y-- Y-k---k-X- C--j d-s-i--Y-.   YTt liJ


Bs JT FlT, QLYiT B Yhm FlT 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 02:30 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j:c-n-d-j-p-j-h-i 5.9 J-T jd Cu-n-su-oJ--c cv-Ju b-j-X-i-J-ء-r B-j-b-Jt d-Y-Ȣ---Y Q-L-Y m-J-h-s- Y-j--l-j-l-X. l---j-iv O-j-i-T h-k--T- d--c J--j-d-c j--j-l-i-o J-r-.   YTt liJ


ct cn QlcTi١? 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 02:00 PM IST ]

O-: h-k-i-q, Y-h-r o-c-h-J-qv o-Q-l-h-i-j c-T B-j c--c-k-Y Y-j-l-k- lt. ltiTt ami hcnlJm Jnu sdt YT. hcnlJm Jnu AL Ai ozmus AToZcv ohbi JoTX cTdT. cT FYi   YTt liJ


o liu Fo.F BJ 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 01:12 PM IST ]

o liu Bahi dko Heosi Agci. clLYci dlx dgs olbc O़ lu F OYkX o Fo.FiT ln.   YTt liJ


jOciT Ykh 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 12:43 PM IST ]

clLYci dY dXt jOci olbcl ctp Ykh F ochiv Tעv JZdY AlYj   YTt liJ


34,000 jdiT gLlYLY hpukkc oɫ 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 12:39 PM IST ]

J-: g-L-l-YL-Y-i-T d-oY-J Y- J-k-Y-Y-h-i c-k-cv--X-h-Ƣv A-Y-c m-oY-v l-J-i-ٮ. C-j--s-lt-n l-j L-j-ʢ-i A--T-d-oY-J-w l-d-X-i-k-ٮ. A--j--k-j g-L-l-YLY d-Y- o--h--J-i-X h-k-i-q-i-T d-i-c-Tu h-pu-kv.   YTt liJ


cjop Yjآ lɡ 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 11:37 AM IST ]

nQ Jko~hpvkv Th Fki lki pסi cjopcqq QcdYiv CTll. JjXdYcծ ltnc cjop l٤ datmw OY JXu BjbJjT YYjhij. ochiT 15~ ltnJ afiv l BMn lqikX OY datmY   YTt liJ


Fk F Adt.... 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 10:50 AM IST ]

Adt cit c bjhqq JkX Flthsi. Fk CYi dYȢ. eofv Y lQOYw Jiעl mkjT JjXT lbkqq dXi ozj JXJqY.hסh.   YTt liJ


dYcծ ltnc mn CzOVu  
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 12:32 AM IST ]

c d-Y-c-ծ- lt-n- C-T-l-q-i- m-n C-z-O-Vu l-j-. h-pu-k-k- F--k--i l-ki o-dt-p-סi c-j-o-p l-٤ d-at-m-c--c- F--.   YTt liJ


hiT lci dZ F  
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 12:25 AM IST ]

AY-j Cu-T-oע-N c-o B-X-k. d--j jQi m-n h---i d-Z-j-Q l-٤ H---X-h- h-k-i-q d--Jt B-L-p--j-. A-Y H-j-v   YTt liJ


hpukkc akdc ClX Joho C! 
[ Posted on Sat, 06 December 2014, 12:16 AM IST ]

h-pu-kv C-k-Y F-ɡ-M-n. H-j-M-n-l h-T---i-q-X h-pu-kv. F-v, C--lX h-pu-kv eu-o-c H-j aK lt. J-oY-h-o   YTt liJ


ToJ Od l٤ hkiqv  
[ Posted on Thu, 04 December 2014, 09:33 PM IST ]

f-q-l-V o-z-j T-o-J O-d l-٤ h-k-iq o-c-h-iv F--. o-l-b-i-Ju l.J d-J-m- O-Y-v B-X f-q-l-V Y-j l-n C-T--Y. B-o-e A-k B-X   YTt liJ


hpukkci hӤlci l och OX: dZ  
[ Posted on Thu, 04 December 2014, 09:28 PM IST ]

H-j c-T-c--Y-c d-s-h d-Z-j-Q ct--Y-l L-i-J-c-h--i-X. d-Z-i-T J-l-Y-k-lu F O-Y o-l-b-c O-iY l-o--f-ku Y- d-s-i- d-Z- P-i-L-p-X-l   YTt liJ


cli DiTi hɢJlv  
[ Posted on Thu, 04 December 2014, 09:23 PM IST ]

hw--oסt O-Y-w--X C-dw ht--׼ o-k-X d-Y-l o-c-h-k-J- c- l--J-٢-j---Y. f-Lt V-i-o l-J-h-a-Y-c-h- l-Q-i-c   YTt liJ


Qis F AlLX: jQocu 
[ Posted on Thu, 04 December 2014, 09:16 PM IST ]

J-T-v J-k-X, A-i-k- A--p, h-k d-s-آ-k Bx-l-T, o-F-V D-X J-nXu fF f-F-o-V, A-c-iu fl O-u fl, B-a- Jx-h-X, o-dc k-J-   YTt liJ


h-SQl pkJdt ove 
[ Posted on Tue, 02 December 2014, 03:29 PM IST ]

h-SQ l-j-j-T d-Yi ov-e e--Jw o-nv h-V-i-J-qv Y-j-L-h-i-j-J B-X. h-SQ l-jt p-k-J-dTt ov-e F Y-k-l-O-J-l l-X J-r-. J--ע-k p-k-J-dTt n- C-ɬu J--׮ Y-j b-X- o-ɫ B-i-j-. A-Y-c J-T-l- B-X h-SQ d-Y--d--Y.   YTt liJ


ko~diatmu lrdjiv: lu pv lloi 
[ Posted on Tue, 02 December 2014, 11:13 AM IST ]

Yjlcdj: dmoY olbiJu diatmi cT koiTi aYv lqqv lriY ochi ds opah oOc.afi JzJj foco cT hkiq lloiihi Cljv Hjwqq AYjl opahX CjljTi aYv lciYX llj.   YTt liJ


akdc Cci Agci: Jl 
[ Posted on Mon, 01 December 2014, 02:16 PM IST ]

h-SQ l-jt- ~ a-k-d l-lp f-ܫ lt-d-j-iu J-j-X J-l h-b-l-c-X- dk Y-j--k-h L-o-d-Jw d-O-j--j-. Y--q-T g-L e-of--k-T-i h-פ a-k-d h-SQ l-j-j ci-J-j-.   YTt liJ


h-Qt j-l d--J-j-T h- d-s-i-X-h- J-hv 
[ Posted on Mon, 01 December 2014, 12:33 PM IST ]

Y-mt: o-l-b-i-Ju h-Qt j-l pz Jx-L-ov d--T--Y-c O-k-i-qq l-l-a-w- A-l-o-c-h-k. h-Qt j-l d--J-j-T h-d d-s-i-X F B-l-m-h-i j-L---i-j---Y h-ס-j o-l-b-i-J-c-X. h-ס-j-h-k... Q-c-di o-l-b-i-J-ci J-hv Y-.   YTt liJ


AY ls To׮ Vl avKt 
[ Posted on Sat, 29 November 2014, 01:53 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: C e-o f--J-q--ٮ Y-פ. G-Y c-X-i C--t d-T- J-q-i. H-j h-Y-j---lt l-m-o--J-i O-फ. c-Tu Q-nX L-j-Y-j-l-oZ-i-k-X- C-i-T e-o f-v H-j d-o׮ d-Y---. H-T-lv Q-nX Y- e-o f-v d-oע- ~ Y-c- J-r--h--.   YTt liJ


oiku F.Fe.Fe.JiT lmnYZ 
[ Posted on Fri, 28 November 2014, 12:41 PM IST ]

cs fvQ oiku~ohJkJ Ttn ochi kJc hk C lKYochjcX Jjq19~hY OkYhhƷ lmnYZiX llj. oikcv c Hj io kgci JjJiX YqX OkY Aah lw dsiY.   YTt liJ


AQ ho׮ ochik 
[ Posted on Thu, 27 November 2014, 04:22 PM IST ]

Yjlcdj: n-f L-L-b-ju o-l-b-c O-़ j-a-o-p-o-c--k-T d-m-o e--L-et A-Q h-o-׮ (l--c--Y) o-c-h oעv e--L-e-s-J-. o-j-n L-d-i c- Lv-s-X-i   YTt liJ


ho룹w jQocpJw, jnTik:hQt jl 
[ Posted on Thu, 27 November 2014, 03:49 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: h-o-w--Y-j Yu d-s- F- B-j-d--d-T J-j-w m-j-i-k- o-l-b-i-Ju h-Qt j-l. J-r a-l-o p-z Jx-L-ov d--T- h-Qt j-l   YTt liJ


Yu H.JiX Qn 
[ Posted on Wed, 26 November 2014, 05:03 PM IST ]

Yjlcdj: Yu LjYjlikXqq jYiv lTo Bv dOj ltJw YסX cTu Qn jMlu.Cjlk hYkX Qn AYlLjYjlikXqq jYiv lToBv ozmw dOjY. YTt och hKkiv c hbhjLc   YTt liJ


dihX AgnJ cvJi oc 
[ Posted on Wed, 26 November 2014, 03:46 PM IST ]

A-g-c-i h-Y-h-k, J-iJ J-k-i-k l-q-j Y-v-j-i-X d-i-h-X. o-k-f-ע J--׮- k-Lv A-f-o-Vt-h-jv H-j-q-X di. A-Y--h-k J-j, C-dw f-q-l-V f-L f-i-T h-Ju Q-c-it   YTt liJ


വര്‍ഷം വിറ്റത് 4.8 കോടി രൂപയ്ക്ക്  
[ Posted on Wed, 26 November 2014, 03:42 PM IST ]

A-T--T h-- O-Y-w H---i Y-Jt--T--dw h-- O-Y-w- o--k-׮ Y-J-i J-s--j-. F-v, -j-SQ- m-t o-l-b-c O-iY lt-n Y-i--sv c-k d-j-١--i-Y-T h---i-T o--k-׮ s-פ J-T.   YTt liJ


avKt ovhu hfik 
[ Posted on Tue, 25 November 2014, 02:22 PM IST ]

av-Kt h-X-j-Y-c o-l-b-c O-़ d-Yi o-c-h-i-T n--N k--n-c-k-X. Y- 90 a-l-o-h-X Yj h-X-j-Y-c--us O-Y--c l-٢ h-ע-l--j---Y.H-J Jx-h-XF--X O-Y--c d-j cv-J-i-j---Y--X l-l-j. O-Y-- B-a n-Vw n--N O--iv dt--i-i. A-T n-Vw h-f-i-k-X. av-K-s h-X-j-Y-c-l T-h C-Y-c-i h-f-i-k- d-s--J-i-X.   YTt liJ


gt-L-l c-k-i-- 50 lt-n-J C- J--iv B-M-n  
[ Posted on Mon, 24 November 2014, 03:08 PM IST ]

J-: gt-L-l-c-k-i d-s--s-- 50 lt-n dt--i-J-. a-m-l-oh-i-w-J-ٮ d--J-j A--j-d碵 gt-L-l-c-k-i--us 50- lt-n-J-M-n-w- J--iv l-a-i-j--.   YTt liJ


mci kk QihYl H 
[ Posted on Mon, 24 November 2014, 02:28 PM IST ]

o-h-p-d-lt--c--qv c-j--j-h-i C-T-d-T, A-k-Ƣv A--j d-m-c--q B--d-l-YJ-j- h-k-iq o-c-h-i-k h-J h- d-j-X m-c-l-o-c Q-i h-Y-l k-k. Y-k-- J-ٮ, C-lt h- d-j H-- c-v c-T ot-L-h- F- d-s- l-j-J-i-X- Y-ע-ڢ-j--j-Y.   YTt liJ


Aʡtiv c hpukv 
[ Posted on Mon, 24 November 2014, 02:23 PM IST ]

n--N Y-j--J-q- h-ע-l- h-pu-kv g-j-i h-J-c-h-d Aʡt---i-k Y-X-d B-o-a--J-٢-j--J-i-X. g-j o-O-Y-i h-Ju d-X-l-c-h-d-h Aʡt- i-Y-i J-s- h-pu-kv c-j- d-s--j-.   YTt liJ


hpukk ciJiJu JY fLq cT 
[ Posted on Mon, 24 November 2014, 02:17 PM IST ]

a-mi d-j-o-Jj Q-Y-li H-j f-L-q c-T h-pu-k-k- c-i-J-i-i A-g-c-i-u H-j A-l-o-j--c l-٢ J--j--J-i-X. o-pu-kv o-l-b-c O-iY J-Z-l-TF O-Y--k-T h-k-i-q-Jw- d-j-O-Y-hi E-Y-dt ou-L-dY-i-X B f-L-q c-T. E-Y A-g-c H-j H-j h-k-iq O-Y-l A-Y Y-.   YTt liJ


Jlhblu Cc 24 lnqv 
[ Posted on Mon, 24 November 2014, 02:08 PM IST ]

hkiq ochiT mkc ozj Jl hblu dYi Ldv Cc hkiq hk. hkiqiT B DٴX ClX GTjY lki Qk YiX. Cjdck lnkX   YTt liJ


dlXi Hj LW kȬhٮ 
[ Posted on Sat, 22 November 2014, 03:25 PM IST ]

A-g-c-i- Y-Jt-u G-s o-ڬ-Y-J-q O-Y--q-X C-dw d-l-X-i k-g---Y.   YTt liJ


shi hӤl BnK sX dŢcht 
[ Posted on Sat, 22 November 2014, 11:55 AM IST ]

Hs oY JzJY ochJqv ciJii Yqiqq cTiX hӤljt, shihY.Ja, JrY dYYTi BaJk ochJqk j١ljlv p HwV Bt i F snu BuVo OYk hӤ JJj Oi JZdYwAYkh dsicl.   YTt liJ


Auofi Bj gnXTi 
[ Posted on Fri, 21 November 2014, 02:23 PM IST ]

lc-i- O-Y-v A-g-c-i---Y-c o-c-h Y-j-w- o-M-T-c-i-T l-k--- l-s-Y O-kt d-s- d-j---ٮ. d, H-T-lv d-s--s-i l-c-i- k-עv o-dt-hu Y V iv A-g-c-i   YTt liJ


QihY Qi gji? 
[ Posted on Fri, 21 November 2014, 02:18 PM IST ]

cl-ft 16c Q-iu h-j- 34 lt-n Y-J-i-ء-r-X Q-i- g-j-i- A-l-J-m-d oY d-j-o-h-i j-L---i-Y. l-l-p-Y-j-i-k-Ƣ-k H-j-d-T lt-n H-j-h- Q-l--J-i Q-i- j-٤-h--q d-o-l- l-qt--J-i O-i-Y- Y-j-l-k-iv J-T-h-J-q- Y-h-o- Qi h-Y d-s-i-.   YTt liJ


avKsc HjTiT f.F.Vf묨F8 
[ Posted on Fri, 21 November 2014, 01:22 PM IST ]

AԨc dkiX hJc. dsljY hkiq YjjQl hii hJu avKt ovhci dעiX. hkiqv Bahi Hj VQv Jhs oh Yj F lmnXcThiX h. hYh Yjc CkJTXJ DdJjXqT lpcqT   YTt liJ


hpukkc dgnx : mYw l٤ jL, lQdjYihi Jis Cs 
[ Posted on Fri, 21 November 2014, 12:36 PM IST ]

Yjlcdj: A-o-i-i J-n-٢- h-j--- d-s-i--Y d-k-i-X O-k--Y Y-j h-pu-k-k- m-Y-w- O-Jv-o-i. h-pu-k-k-c c J-j-h A--Ƣv H-j l-rO-i o-g-l--ءw A-lt J J- C-s-. k-k-c A-l-p-q--c l-a-c---c   YTt liJ


hpukv fXo Airok 
[ Posted on Fri, 21 November 2014, 11:47 AM IST ]

JTfohY Aʡtik HrlJk Oklru .iYYj hpukk JTflfXo Airok. Yj fLkX fXoAiroki JjdsiY. i-Y-Jw H-j-d-T C-nTd-T c-T-c-X h-pu-kv. o-c-h-ii AYiH--j i-Y-Jw C-ɬ-i-J- d-s- c-T--i--ٮ.   YTt liJ


fLt Vi梨c lh Cjrv?  
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 08:41 PM IST ]

i- F-x Y-j-w H---i H-j O-si l-ki o-c-h-i-i-j- A-SQ-k h-cu o-l-b-c O-iY f-Lt V-i-o av-Kt ov-hu, c-lu d-q, e-p-a e-ov,   YTt liJ


llph? Ycs hMc 
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 08:29 PM IST ]

llp lt cnb- hM-c jQ- jL-. hM-c JT ilYj OjS-Ql otQihi dXikX DTu Y llp D١Jhhij sdt-.   YTt liJ


h Fc hii  
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 08:21 PM IST ]

h---i A-T-d-h--lt l-q---Y h- F--X. B-j-X h---i B-a-h-i h- F- l-q--Y--s-i-h? h--d Bt-T-ͮ F.H. a-l-o. F.l.m-m o-l-b-c O-iY Y-nX-i-T   YTt liJ


hY hk  
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 08:14 PM IST ]

A-hk dw J-z J-Z-d-Y-h-i F- h-k F O-Y-- e-o׮ k- d-ot s-k-o O-iY. T-e-k-T h-k-iq o-c-h-i d-Yi h-c cv-Ji j-Q-n d o-l-b-c   YTt liJ


hY hk 
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 03:11 PM IST ]

A-hk dw J-z J-Z-d-Y-h-i F- h-k F O-Y-- e-o׮ k- d-ot s-k-o O-iY. T-e-k-T h-k-iq o-c-h-i d-Yi h-c cv-Ji j-Q-n d o-l-b-c   YTt liJ


h Fc hii 
[ Posted on Thu, 20 November 2014, 03:06 PM IST ]

h---i A-T-d-h--lt l-q---Y h- F--X. B-j-X h---i B-a-h-i h- F- l-q--Y--s-i-h? h--d Bt-T-ͮ F.H. a-l-o. F.l.m-m o-l-b-c   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting