Tuesday
27
September
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co   och   J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
hkiq Yhr pz lam ek sl dl  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


J-Y-J l-qtv: o-oh-Y o--c c-o 
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

h-f: l-T-c d-j-oj- J-Y-J h--i- d-j-J-Y J---i-Y-c Y-Tt- f-q-l-V Y-jl hu h-o i-X-l-r-oh-i o-oh-Y o--c f-pu hf h-c-o-v J-t--sn- c-o.   YTt liJ


lYoYYii Tlc Jj  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

h-o k--k-X Tl-c, l-sY-i- e-o-f--d-Qv Ji-s c--iv Tl-c-i- J- k- J-ٮ J-X Y-. p-q-l-V Y-jh-i- o-m-i-k Y-עk. k- F- d-s-v C-Y-X k-. m-j-j-g-n-ik Y-T-ik H- B-J h-׫. B o-z-j-j-po F-ɡ-X Ht- h-v J-l-i-u l-j-...   YTt liJ


obn hJu  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

J dk A Jik F OYkT Hj fkYj hkiqochiv OlTs.   YTt liJ


Yqtdi chnv dɤX cvJiljs LYh  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

hiաh liokX LYhi fo׮Juot dTdTY. B chns LYh dYJjYc. AtfahXsw Flji dk Sc dci.   YTt liJ


ciJiJu lloii cvXh olbiJu  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

OkY hKki Jٮ hplt Oy. AYiٮ AY csJ dmoih.och jL FTu dk Yjv JnTTcglٮ.   YTt liJ


akd Jli di H  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

hkiqdJjT di QVJqi akd~Jlhblu l٤ Hgci. Cs QQoe olbcv   YTt liJ


okfע fVhx: hkiqYjw Yפ  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

J: dZh okfע fVhusx kLv hkiq och YjqT Jjq sivoc Badav Yvl.   YTt liJ


nQ. Fu. JjX T.V. jhJnXc H  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

h ltn CTlqi mn nQ Fu.Jjx dYi ochiT dXdjik. Qis ciJci 2013v dsl odchX nQiT Aloc dsl OY.   YTt liJ


dhk dus cludq OY YT  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

ochiv BjTi opiii dltYiX Ave BaOY olbc OࡨcjY.   YTt liJ


Agci djɵu iYii ckltn  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

QlY gjgLl Jkii Oklr YkJ QlY ochZdk oglfpkhX.   YTt liJ


fpfkik JkJi hkiqv  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

J: Fo.Fo jQhkiT fpfkik JkJi F JZdY AlYjd碵 dgJt hkiqk. f. DXJnXu olbc O़ hpukv OYkTiX dgJt hkiqk FY.   YTt liJ


Ydv Qdu Tot iTf Cɬ TuV k͢v H ̡c-  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

hiT Ydv Qdu iTf Cɬ TuV k͢v H ̡c. Ck lJjTiX Tot dssiY. hiT Aiu LdX Tosk BJtnX. YdJT Oio JfT T Jdu QdciX h FY. HJ--Tft GrcX OY sko O़Y.   YTt liJ


kY h--n-Jt- f-L l-gnx d-j-o-Jj 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Jv-: C-ɬ-i-T l-c-ء-T k-Y h--n-J-sc f-L l-g-nx d-j-o-Jj.   YTt liJ


JQw e-o-f-v F- 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-it: l---j-iv c-s--cv- f-q-l-V Y-j--q-T Ol-T d-T- J-Qq e-o-f-v F-.   YTt liJ


Hv YcYji djhtmv ko an  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

diatmu~hpukv Th H otpסi HT٢jءw ko ankX. Hk Hj VikLX koi anTY. dihsi cThjT Jqjiעc dhK cvJ hbhqs Hv lhtmٮ.   YTt liJ


Yv Qu nlt p׼ avKt ovhu  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

jٮ TosJq ds lYT Y hi ciJc QX BX olbc O़ Ydv Qdu F OYv dJt dY CjjiJiX. l٤hj Ji Jus lQi OY cThX lmo.   YTt liJ


FsXJq JTldmcs BnK Af hKhɢ clac cvJ  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

cj dj̢Y LlnJci htu Ldjkcd BnJ Af djit hkcJjXus JjXq Cdr Ali lmaJj eof klkT lmaJjj.   YTt liJ


oiff QlY hעhs: akd  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

oY oiffii AgciYc Js cTu akd. hخ OY Js ds JjlƢk dT AYc Js dYi dKdcq ds lk. Fv Hj fpgn OYhiYJ٤ OklsiYJ٤hX OY lJY akd ds.   YTt liJ


hXJXUu h Agci  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JT F OYkT mici hXJXUu Cc h. pce Aac olbc O़ a L׮ eat F OYkX h hXJXUu AgciY   YTt liJ


cT hYl ajJZ  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Ahjv hiT hJqi Agci hkiqochik JTl hY dT hkiqJqT di hi. hJ JZdYqkT AgciJki hY dYi ctlOc cvJ.   YTt liJ


l-l-p-m-n o-c-h-iv l-v d-Y-l-Y-Jw A-k-Y-J-hi n-k F-f-p 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

l-lp m-n o-c-h-iv Y-T- J-s c-i-J-ht h-k-i-q-v b-j-q D-ٮ. ck D-n-i Bm m-j- n-k G-f-p-l-h- B J--v d-h-K-j-X. gt----j-T dt-X d-ɤ-X-i-T-i-X C-lt   YTt liJ


oJhj O dsY JjƢv Cci D١Jij ko 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JTY AJ ds llaw onTij olbiJu diatmi koiTi llphOc. Oik JTf JTYiv lij Cjlj ltdjY.   YTt liJ


olbiJcJu Blmo YY dZjQ: nQx 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

o-l-b-i-J-c-Ju Y-c- B--l-m-o Y--Y c-Tu d-Z-j-Q-X- n-Qx. h-h-J j-L- c- F- c-T-c c-k-iv d-j-T n-Qx, d-Z-i c-i-J-c- o-ch o-l-b-c O--c-j--J-i-X.   YTt liJ


A-ɡ-j-nT l-h-c--l-q-h C--c A-ɫ l-T-- : A-c-m- 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

p--k-J-q-T J-r--s- J-k--Y-j c-T A-c-m e-iof--k d-o׮ Y-j-L-h-J-. Y-c- c-j-T-٢ l A-c-g-l d--l--J-١-X A-c-m-i-T d-o׮. Y-j-l-c--d-j   YTt liJ


dh TqJw lac: cLOYc 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

dh YkƮ shic djpo TqJw hsdTihi Acc cLOYc. dh TqJw Y Gs lacd碵l cLOYc ds. dh shi Oऩءw F hcov   YTt liJ


CjdihY F Fe Fe J Voft HY hYv  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Yjlcdj: CjdihY Aɡjn OkY hq Voft HY hYv 16 lj cLjk llb laJqv cT. OkYl cTdci hKhɢ hK jȡbJji oo--JjJ   YTt liJ


a-k-d, J-l l-٤ Q- Qo-e o-l-b-c 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

d--i F- O-Y--c-m-n a-k-d, J-l-h-b-l-c l-٤ H---. Q- Qo-e o-l-b-c O-- O-Y a-k-d, Q- Q-o-e J-T-i-X ct----Y.   YTt liJ


nLcT al Aծ alo klTY JkXcl٢  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Aiw Sc, Dr F ochJqkT hkiqJw djOYii Jr cT al d. llpT Agci jL c lT dsi cTht Hjdla BJJiX al. nL YjJwTiv   YTt liJ


Hj hp ogl  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Hj Jqc Jz JZdYhJ och F dYJYiX mQ hpalu olbc O़ Hj hpogl F OY cY. Oji JzJj   YTt liJ


dZjQ diatmu OYv Agci  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

dZjQ diatmu OYv Agci. mclocX YjZ jOY. hXiu d jQlX OY ctX.   YTt liJ


lo-jX H-o-J-s-k 
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

am-i A-lt-V cTi l-T-hj- l-o-jX H-o-J-s-k-. h-J- la-m g-n O-Y-- d--J-i-v d-T--i-X A-T A-a-h A-lt-V-k- C-ɬ-iv c-- O-Y-h-i l-o-jX C-T c-T-i-j--Y.   YTt liJ


kku kס lɡk k͡ lj  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

Jr ltn pפJqT jQlij clu dq. Agci OYqk롫 p׮. C ltnl AY YTt di. clu dqi ciJc lcY mclou olbc OiY Qf otLjQhij CYlj 2016 v sko OiY OYqv hv. Fv hpukv AY ds.   YTt liJ


Dsiv ljhY ljlt h BajSQkJqt  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

Jmhjk Dsiv ljhY lj Qlt h Bajht. Jiv Yv Q HVi sko OTkX hLoסt Yk amgJY dJTY.   YTt liJ


CzQ hhJw cȱY ochiv  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

cTu CzQi dth CzQi hhJw cȱY ochiv Aj׫ Js. Tiu F OYkTiX cȱYiT Aj׫.   YTt liJ


dJoZu kQQiY Cɬi BJh: hpukv  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

Yjlcdj: D-s-i-k-١i g-J-j-J-h-X- A-d-k-d- h-k-i-q- o-dt Y-j h-pu-k-k f-L. Q-ht Q-lu F Y-k---k-r-Yi f-Lv dJ-̡-c-Y-j kv j- l-ht-m-c D--i---ٮ. d-J-̡u k--i-k-Y C-ɬ-i B-J-h--J-i-X- kv f-Lv J--d-T--.   YTt liJ


l hX Aj  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

JXo׮ dtiT BaJkoMTJcij hX oQv cX ochikiY.   YTt liJ


f-V BS-Qk-c d-j; h-V Y-o-V-ok A-lt AJ- 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-it: p-q-l-V-k Y-j a--Y-Jq-i f-V d-׮ B-S-Qkc Q-q l-t-d-j-i-k-c Y-Tt- A-l-j-T h-r-J-d-Y-h-Jw k--c-k l-K-Yh-i h-V Y-o-V-o h-o-i-v l--s-i-.   YTt liJ


hVXofoר pOYw lskJ  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

YTJw hYh dʣo lj JXl Yjk loYhXX hVX JXJqT OTJiY.   YTt liJ


Apc Cc cl ciJ  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

cTu JnXJhs hJw Apc JnXJht Cc cludqiT ciJ. Su oףl ko F OYkTiX Apc JnXJht JTlY.   YTt liJ


cء k oVk dl Yis Jik eqפ ko  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

HTlv cih AJTiT dic koi ltdj. aYhJ ALcdjX AlocX ko dYJjY. objXLYiv aYht ltdjiءw ogl oYt ko~diatmu aYhtTik١i. pTYiT hvckX ow dƤlY.   YTt liJ


lQ llphOc ltiYj lQi imao g-j  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

O: llphOcc Hj F ltiYj lQi imao gj atmc dYJj.   YTt liJ


avKs ciJii Fmj  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

avKs ciJii Fmj jQm hkiqk. Jh, btaj F OYqkT miii cTiX Fmj.   YTt liJ


ll-p-h-O-Yj-i o-YJ-q J-s- Am-k J-hʢl-c A-hk d-q-us O- h-sd-T  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

llphOcc mn ATTiX Ahk dw onv hViiv oQlhJu YTiY. olbiJu F.Fv.lQhi llphOcc mn Yj CiTiX ei--ofk Tsk Ok Lht eJq hפ dͮ   YTt liJ


fo-׮ B-Jt ciJ o-c L-V-i-T o-J-j O-Yw Ot- 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

d-mo-Y J--T c-Ti f-o-׮ B-J-t c-i-J-ihi o-c L-V-i-T o-J-j O-Yw Ot. "l f T", "f-o-׮ B-Jt" F- h-ki-q O-Y--q-k-T d-Jn-Jt- o-d-j-O-   YTt liJ


l AVuo YjJT och DdȢu Y: lqdTkhi chY  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

jQn diT LekTiX chY AgcijL FY. dT hJ Js OYqT gLhJu Yjc Jr.   YTt liJ


oY-Jw- o-c-h-ik o-h-p-k J-T-Yv d-bc k-g-: f-L f 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

h-f: o-Y-Jw- o-h-p-v J-T-Yv d-bc k-g--l-j-J-i-X A-Y o-h-Jk-J o-c-h-iv d-Y-e-k---- h-L o-סt A-h-Y-g fu.   YTt liJ


ff op~jmh hcu llphOc lt lQ  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

cTu ff opi cT jmh hcc llphOYjJh lt cnb ff op. Clt llpYji Bs hoh Bi.   YTt liJ


mclo AgdidJTccYj Bn Af  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

YjTd Jrv Qcq diljX jnij cTu mclo djhtmcYj olbiJu Bn Af jL. Fk jnidltJji feXJq dJj BjiX   YTt liJ


Jt fVQ׮ 300 JT jd  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

Yɬiv cthYvl Gl hYvhT OYhJu Hj Bt Fo lhk Jtu. 300 JTiq jd OklX OY ctJi OY olbiJu lhv Y eiof   YTt liJ


koet AT hiv OYJjX YT  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

hpukv ciJci dZjQ olbc O़ OYhX koet. hjw LdiX YjZ FrYY. Fv OYJjX Fw YTh X och dKdYc   YTt liJ


mclocT liQ AnJ Af  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

J: jnij lhtm cTu mclocT liQ olbiJu BnJ Af. F jniji lhtm mciu Qcq ciu hv   YTt liJ


dgJt hkiq OYv  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

f¡ OY fpfkiv lu lnhi JkJic AlYj dgJt hkiqk.hpukk dZjQ dbclnqk   YTt liJ


QLYiT hJw mkȮh dlo QlY YT  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

hoJ׮: QLY mJhs hJw mkȮh dlo QlY YT. ne Av Qos L htעL jLX Qk kgY. hc oJcv AlYjJii Yqiٮ Gnc׮ ,   YTt liJ


hm djhtm cTi Bw AhY ojn hsdT  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

J: FƢk coj Jj hY Tqtht dX YTu. okfעJq Jiv Tqtht fpoɡn. Gl HTlv Tqtht CjiijY LiJ AhY   YTt liJ


Hk od׫ft 23 c F  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

jٮ JkMqk QlYq AcljX O़ Hk DTu datmcc. fQ hcu ciJcJ OYv djo kȮhiX ciJ. dmoY djoOY PiLpJu Jn Jhw   YTt liJ


fQd ami Jxokv jhiXc cgn Ohiu hSQljt  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

fQd ami Jxov iLv c AlYjd碴u cT hSQ ljt. C ho 23, 24, 25 YiYJqv Jr cT dt JxokkX hSQlus c. dbchɢ cjz hai fQd ami AbJnu AhY ni ATh cYw iLv dTٮ.   YTt liJ


YjT Jrv Qc ls diX mclou  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

jnitYj l٤ YsT cTc YjZJhi mclou. YjTd Jrv Qc ls diX Alus Agdic lkik뼤 mclou. ArhYiT oKkkdYiv QlljX Fk jnij. B Bah dt o̡cldJhi Bjg ozm F oladjdTiv Ahkiv oojJiij mclou.   YTt liJ


Dtlmi hscl QLan  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

cT Dtlmis QLanus Hj lqdTv. Yus och QlYv hsu dס ciJiX Dtlm F QLan ds. Cc dsiu cTc lJYhi JjXlhٮ.   YTt liJ


ohov otjc lrO dעi: ojnLd  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

Yjlcdj: oh lbok odJTY lbiv otjc AcJk f.Q.d F.d ojnLd.   YTt liJ


Jlii bcnii Yji akd  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

Jl akdc AƢq lqr akd Yj. Jl fkYjhi Agciءrij ogl. akd A dsYc:   YTt liJ


llphOclt mji ozjjQcJɮ  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

llp hOc lt ̢jJj odt ͡t jQcJɢus j١h hJq olbiJihi ozj jQcJɢus Tt dͮ. Js Jkqi llp hOc Js dOj ltJw oYhX ozj T׮ OiY. Hj ltnksii Yc gtl Amu jJhs dj JriJiX. llp hOc ofܢ OtJw djLhYi ozj dsi.   YTt liJ


lq , di hpukv 
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

oɫ CnTdJjhX LXncl٢ YjT dOjXcsiY hpukv. AYv jnTih. QLan X. AYJٮ di Ap ds.   YTt liJ


dXl Ba OY Ych diatmu  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

Yj dYuht ochiv ljY dYhiƢk dJt C AY Yvdjh lni YiX. dYJ AY Yj jQjT hqJءw. avKt JT ochiv Frw Cc   YTt liJ


bXiT ochiT dhnc jQcJɮ F  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

bXiT QlOjY dsi FFo bX: a AxTwV ͡siT dhnc jQcJɮ F. cjQ d olbc O़ OYv bX ilY omɮ oN jQdY BX.   YTt liJ


H Hj lmiij: diatmu  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

H lQiXhY Hj lmiijl diatmu. H sh OiYv fqlVv Bj ciJc F dkj FT Oa. Fv AcgnJqk dJءw hkiqcYi dteu kg FsJٮ YiX OsY diatmu ds.   YTt liJ


Hnii hpukv  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

Cu VoLo He a kh׮ko hu~a Hnu He kl F Jsd硨TiX HniT lnk Yus OY hpukv dͮ OiYY.   YTt liJ


lJ aY Aloc ko  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

O: llawTlv diatmc koi ltdj. O JTfJTYiv lX CljT llphOcJo AɢhcTdTJw dtJjY. llphOc JTkov Hl mn ALcdj Alocl, Bmo Yl, YJ lJ Hj aYhij YʨY lqTٮ ko Hj dYs dss. AY dtjd OlT:   YTt liJ


dc dɤlc hjXhJX lb: hSQljt  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

J: dX墨c dɤlc hjXhJX lbi cT hSQljjT eiof dͮ. Jrv JjJX hjXhkk롨i, Alus mnQlY hjX ohchik dji hSQ Js. Hj Yjir obhk롨Y Acij Aɢh lbik FX cT cih GJJjdTJ F hSQljt Yus eiof dQkT Oa.   YTt liJ


kv~diu~mc T l٤  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

lcJqT cT, hZc Fc otpפJw onT kv~diu~ mc T l٤h.   YTt liJ


Jա ff HXMn mɢ hzjv  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

Bkr: cTu Jա ffc opYjq Bkr mɢ hzjv HXhMn. AgcYqi obn hhX olbiJu oڡt ml YTilt Jա   YTt liJ


cTu dZjQ olbiJcJ  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

cTu dZjQ olbiJcJ. otYj hpukkX ciJu. koet FX OY dj. Aj olbiJu jQn d dYlriv   YTt liJ


kJ- G-l D-it- d-Ye-k l-- 10 d-jv d-i O-di 
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

c-Vvp: k-J--k G-l D-it- d-Ye-k l-- 10 T-l c-T-h-j-T d--J-iv d-i O-d-i. et-f-o d-o-ڣ-J-j--j-- d--J-i-k-X 34J-ji-i d-i- F-h- ̡-c c-T-i-j--Y.   YTt liJ


hpukv lQi JJ l٤  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

YkƢv 100 JT hY Jqu JT QcY LjQus Yhr shkX Ap AgciJ FX kg llj. Jjk ml olbc OiY OYv Qcit FuTBt Agci JZdYiX Yhrv O़Y lQi AlYjd碴Y.   YTt liJ


odc iZtYZhiY oɡnv avKt  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

oYu AɢT ochiv AgciJ FY Y odchij avKt ovhu.   YTt liJ


Cɬ-iv F- J-k-Jw 15 Dv-d--w lv-: d-i O-d 
[ Posted on Wed, 14 September 2016 ]

f-q-l-Vk C-w p-q-l-Vk c-s--cv-- d-i O-d Y- T-f-i o--k-c--s- l-O-k-ii. V-f묤 h-L-o-c cvJ-i A-g-h-K--k-X 34J-ji-i d-i- Y- J-k-Jw 15H-q Dv-d--w C-ɬ-iv lv---Y-i A-l-J-m--Y.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting