vanitha

Tuesday
25
October
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co   och   J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
hkiq Yhr pz lam ek sl dl  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


h JtXu DdȢ...?  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

fL fVQ׮ OY JtXu h DdȢYi stw. dZjQ JtXcd Hj Aclm hjc Yjc Yvdjhk뼡X llj. d mJhs   YTt liJ


40 c-s-lv p f-t--V-i-h-i h--J 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

40 d-s-w B-M-n- f-q-l-V Y-j hJ n-j-l-. p-j-i-c--ji-i s-c k-f o-c-h kJ- c-jl-b s-c-Jw D-Y-J-١-X Y- d-j h-J n-jl- F---iY.   YTt liJ


Qii-T Ac-j-L: d-s-w B-M-n-w l-- Jhv 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

Y-h-r-c-T h-K-hɢ Q-i-k-q-Y-i-T B-j-L-̢-Y J-X--k-T C lt-n Y- d-s-w B-M-n-w l-- D-k-J c-i-Ju J-h-v pou.   YTt liJ


dX-i-- j-Q-Y Q-f-k-i-h-i n-s-K L-j-i  
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

c- A-դ ltn- V-ע-L-c-m-n 1991 H-J-ft 25c l-l-p-Yj-i f-q-l-V J-L Kc g-j L-j Kc d-X-i-- j-Q-Y Q-f-k-iv.   YTt liJ


ll-J Hf-si Y-h-r-J- 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

f-q-l-V Y-j l-l-J Hf-s-i Y-h-r-J-. Yk A-Q-c--h-X l-l-J Hf-s-i- F--J. m-l o-l-b-c O-- C-Yl-j d-j--- O-Y--k-X l-l-J Hf-s-i l-n-h-T-J.   YTt liJ


Fm-j Y- l-o-h-i---: A-cn-J mt- 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

F-m-j s-i Y- l-o-h-i---Y-i A-cn-J m-t--. C-j-lj H- i av p h-n-Jv O-Y--k F-m-j-iT d-J-T-c-h-X A-c-nJ-i l-o-h-i---j---Y.   YTt liJ


dk-h-jJu: ot--j-c h-c-n-lJ-m J-nu c-o 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

Y-j-l-c--dj: h-ki-q o-c-h-iv Y-j-L o-n- h-pu-k-k- d-k-h-j-J-c-Y-j ot--jc h-c-n-lJ-m J--nu c-o.   YTt liJ


o-Q n--T c-T A-m-c p-a-i-o-Y-g-c 
[ Posted on Sun, 23 October 2016 ]

h--f: dh-K h-sU c-Ti J-o-v Vu-o-sh-i A-m-c FJ-f-(44) o--Q n-i--T p-a-i-o-Yg-c h-k h-j-.   YTt liJ


d-X L-c-j-L- Cz-Q-- h-q 
[ Posted on Sun, 23 October 2016 ]

d-X L-c-j-L-- c-Tu C-z-Q-- h-qi dt--ci c--Y-i. J L-i-J-j-T A-j---hJ- J--c-i d-Z-j-Q- ct--X-v h-- c-i-J-c-J- a L-׮ e-a-s-k-T-i.   YTt liJ


Bu--V--i-i-- C-c -l--Y a-vKsc 
[ Posted on Sat, 22 October 2016 ]

o--d--tY--j-q-i h---, -h-pu-k-v, i--l-Y--j-q-v d--Z---j--Q- ep-a e-o--k- -Y---ɬu o--d--tc--i--J-h--j-v -d-T- Bu--V-i -Q-sh--i-i-- C-c -l--Y a-vKt ovh--c. l-tn--v H-- j--١ o--d--tp--׮   YTt liJ


ochik Ba hTiiYc Js mɢJnX  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

mcZhi llpmn ochiv c l cƢk l٤ AgcijL hTiiYc dv J hjXhiyl mɢ JnX.   YTt liJ


Veat Aci Tc T  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

Veat JqJsT JlkqX. hhJiv c ochiki Tc T Veat AcJءw llqJw Gsiiy. Qxox Fou olbc O़ Veask VeasT   YTt liJ


AcjL Jju l djQiyƢv ochiv c l cc: Boek  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

djQiTJiXƢv ochiv c YYJk l cvXh YyhcX AcjL Jju lv AgciY Boek. Y dYԡi hXh JyYiX   YTt liJ


dtlx f-f-i-T lv-d-Y- Yt---c A-ɬ: 80 m-Y-h-c o o-h-p-o-l-c-c 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

h-f: d-moY f-q-l-V Y-j dt-lx f-f-i-T lv-d-Y- O- 11 lt-n-h-i c-T--l--j- Yt- A-l-o-c-.   YTt liJ


dkhyJ lQic dv oYJ hJl : QijQ  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

dkhyJ lQic dv oYJiT hJl olbiJu QijQ. AYckX HjrO Jٮ OY d JT jd lju JjXl.   YTt liJ


60 J-T l-j-- d-k-h-jJu 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

d-k-h-j-Ju Y-i--s-J-q-k- j-١r-O d--T-ءw C-ɬ-iv c- h-Y-h-i l-j--iY 60 J-T.   YTt liJ


f-L: B-jb-J-j-T h O-a- h-pu-kv 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

C h-o i-Y-Jq n--L Y-j h-k f-L F-r-Y-c-J--Yv h O-a- o-t Y-j h-pu-kv.   YTt liJ


ciuYj llpYiJ..... 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

Yɬu Yj ciuYj llpcjYi sdtJw. JqlV olbiJu lMcn mlchi AT ltn llp D١JhX Yhr hbhw sdt OiYjY.   YTt liJ


dkhyJu sh AlJm lע  
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

hkiqk Gl hYvhT OYh lmnXlhiX dkhyJu YisJqkiY. GYik lu JqcX OYc JiY. OY h׮ gnJqv ctl   YTt liJ


av-l-k av-p-c-i k Q-i-L- 21 li-o 
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

21 lt-n d---Ƣk d-i-h-J-Y J-Qw n-s-K Q-V-i-T d-X-i J-Z av-l-k av-pc-i k Q-i-L T--sv Y-jL-h-i. 21 lt-n hu-d 1995 H-J-ft 20c-X j-Q-i o-h-i d-Xi-J-Z l---j-iv F- d--J-j-T h-c J-lt--Y.   YTt liJ


pk-j- d-ɤ-X-i-h-i h-J n-jl- 
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

A-h-j--i-k- J-T--T d-s-- f-q-l-V Y-j h-J n-jl- p-k-j J-X d-ɤ-X-i-h-i j-L. hu A-h-j-u d-oVʮ fv J-c--h- OY d-s--l- h-J n-jl A-Y-Jt-n-J l-Ǣ-Y--c-T-hi-i J-c- cv-u J-r-Y g-L-h-X d-s-i.   YTt liJ


lu fJ-oeo pפJw: hpukv dYek J 
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

lu fJ-oeo lQiw dk odt Yj hpukv dYek DitiYi oOc. h JT hYv hj JT jd ljiX hpukv Hj ochi lY.   YTt liJ


JsdJTv cTu dJhsc dj  
[ Posted on Thu, 20 October 2016 ]

Yjlcdj. Bעv Jj cTiv lpcw JiT cTu dJhscT hdt dj. C jlk FhXiTiX ogl. Jk뷤 c Yjlcdj dJJiij dJhs   YTt liJ


Qu dYsY JY  
[ Posted on Wed, 19 October 2016 ]

h-- c-i-J-c-i Y-dv Q-du d-k h-jJ- Y-j---k d-Y-s-Y otp-ע-k- J-Y--. J-q--cv O-Y c--h-١--J-i-X. d--J-d-Y-i-k Q-du j-١ l-j d--T-ءw B-l-m-J-j-h-i   YTt liJ


Jjx Q-pt J-r-T: d-J Y-j-q l- l- 
[ Posted on Tue, 18 October 2016 ]

h-f: J-jx Q-pt O-Y-h-i i av p h-n-Jv f-p-n-J-j--X-h- Jr- j-١-r-O-i-i h-p-j-n- c-l-ct-x o-c(F-Fu-Fo) Bp-c O-i-Y-Y-c Y-Tt- h-c--k-i-j- J-jx d-Y-J-j-X-l-h-i j-L.   YTt liJ


Clu SqT AagY fku ; Jcp  
[ Posted on Tue, 18 October 2016 ]

JTfl och QlYl Hj dk oKJjhi h J٤dJ och Yjw c JslX. Fv Ajv j٤ ci h J٤dJ YjhX Jcp. CTi   YTt liJ


hpnff O-Y BJnc 6 JTi-T o׮ 
[ Posted on Tue, 18 October 2016 ]

d-k-h-j-J-us B-u-j-L-q--s- A-Yv D-d-i-L--- L-e-J-o-J-q J-s- C-d-r d-s--Yt---k. F-v B-J-n-c-h-i f-d- h-ס-j L-gj l-m-n C-Y. Y-k-Ʈ c   YTt liJ


mɢ JnXi clc Asiij 
[ Posted on Tue, 18 October 2016 ]

ilcTu clu dq-i Asikij-- cT m-ɢJnX. c- CTlqi mn clu dqi-T A ln OiY Yj- ljl-cj-JiX m-ɢJnX. S٤Jq-T c-v HjTlq F O-YkX   YTt liJ


Yv QcYj JdOjX: oft ov djY cvJ  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

Yylcdj: ohp hbhqk JdOjXwYj Yv Qu F OY AXis dltJt. JdOjXwYj oft ov   YTt liJ


OT J-TYv: o- k-ix l-Q--s-i-ci 
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

m-j-j-v O-T J-T-Y-k-iY-J-ٮ f-q-l-V Y-j o- k-ix l-Q--s-i-c-J-. h-a, d-kv-d--w, o-d-o g--Xl D-d-Ȣ--X-h- V-Jt ct--m--Y-i o- k-ix d-s-i-.   YTt liJ


ff BXiT dYJjh ; Othq  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

Othq F cTi hkiq dJnJt HthiY HjJk Bu ps Bij ff BXiT hu JhJ F kfkkX. A B dXilc OthqiT BpY mhlh   YTt liJ


dkiT Gפh Qu cTiY 10 JT  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

Jr BrOiX ltnw mn YjjQuhjT OY Hj alo sko OiYY. hpukk dkhjJc hiT Yv Qc. sko OiY alo Y JTJqX dkhjJu ljiY.   YTt liJ


h oסsikT l٤ dZi dtYi 
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

d-Z-j-Q dt--Y-i d-b-c-l-n--k- h oס-s F O-Y- O-Y-J-j-X dt--L-kv B-j-g-. J-o׬ V-ou j-L- d-lt- j-nX a-c-Jt o-l-bc j-L- A-j--׫ J-s- O-Y-h-X   YTt liJ


hpukk Agci Jٮ Jjdi ofhkiv  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

hpukk Agci J٢ Yu Jjdiټ olbiJu ofhkiv. 1991v olbc OiY gjY F OY nN ohiij ogl. AdJTv hjY Y QnUcX   YTt liJ


di Yjq Yjilt oȢ , lsoJw JT lj  
[ Posted on Mon, 17 October 2016 ]

di YjqT lljw Asiu Ctcעv Yjilt QLY. cqT Jجt dLhJq dk YJtu mni lsoJw cq YTi. dhK Ctc׮ ojȡolc   YTt liJ


J٫ f J Aطiա ltnJ oMT  
[ Posted on Sun, 16 October 2016 ]

JrT: hkiqk Ba lt OkY J٫ f J Aطiա ltnJMn oMT. hkiq OkY opalai hl hQJ ek   YTt liJ


dJ o-zt-m-c-v h- d-s-i--Yɮ: ha--Y-j A-c-j-L J-m-d 
[ Posted on Sun, 16 October 2016 ]

h-f: d-J Y-j-w A-g-c-i-- O-Y-w d-at-m---- Y-j-h-c-h-T- Y-i-t D-T-hJ-q d-b-c-hɢ c-j-z ha A-d-k-d---Yv d-Y-n-b-l-h-i o-l-b-i-Jc c-t--Y-lh-i A-c-j-L J-md.   YTt liJ


Johoc otYj OYw Hyh  
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

Gskc mnhX hiTi hpukki OYw HyhiY. dQ Dvol lqiv Cy YjqTi OYw Hyhiw och   YTt liJ


Js-d-JT: J--X s-X A-Τ-Y-J-j-h-i j-- 
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

f-q-l-V Y-j J--X s-X--c J-s-d-J-T-v d-j-פ. A-h-j--i-k A-׮-k-iv pu-ov h--i-T o-hu O-Y-- n--L-c-i--i-Y-i-j J--X s-X-.   YTt liJ


cciJu Aloj kgjƢv hTik Yklj lic: gh 
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

gh J-s--c-q-i A-g-c-i-v c- A-J-k d-k--j--J-i-X. Y-Tt--i-i c-iJ d-b-c C-k롷 l-n-w J--i-Y-X A-g-c-i-v c- l- cv-u J-j-X F- Y-j l-q-d-T--j-   YTt liJ


dTu Ysi akd  
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

J-Z-d-Y-- dt-X-Y-i-i F-ɤ O--c c-Tu a-k-d Y--s-J-h- A-s-i--lt O-j--h-X. C c-Y-J-j-X-h-i-j- m-m-m--s- J---c-c-i kv Q-o- O-z-d--c-i lu l-Q-i-h-   YTt liJ


o-Y-o-i f-l-i-Ju a-k-d, d-J-j m-Q- l-Q-i 
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

o-Y-o-i f-l-i-i a-k-d-c d-J-j h-k-i-q--k i-l-c-Tu m-Q- l-Q-i A-g-c-i--h- s-dt-. c-Tu a-k-d A-g-c-i--٢-i-j l-n-h-X m-Q- l-Q-i k-g--j---Y.   YTt liJ


pXhXc lrijiY h ; ojQ lshT  
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

Yi gjiTi Ba iYi lrijiY hi ojQ lshT. Oj dsv ojQi gj odiiTi pXhXc opOj onTY hiX. jQhXJ   YTt liJ


dk-h-j-Ju C-ɬ J-T--; C-c O-c-ik l-i-׮-c-hk 
[ Posted on Fri, 14 October 2016 ]

h-pu-k-k- d-k-h-j-Ju fJ-o-e-ov p-ס-i-Y-c Y-T-t- B-L-q-Y-k--k- c-. 25 J-T h-Yv-h-T-v ct-- OY J-r--i-r-O 400 o-J-c-J-q-k-i-X d-at-m-c--c--i-Y.   YTt liJ


ojdY hTly  
[ Posted on Fri, 14 October 2016 ]

hkiqJqT ojdY Yj. Jit He osfc F OYkTiX Ahk YjY. hӤ ljt dbclnk OYhXY.   YTt liJ


dJ Y-j-- o--b: J-jx Q-p-s- o-c-h- s-k-o d-Y-o-ܢ-iv 
[ Posted on Fri, 14 October 2016 ]

h-f: l-j- a-d-l-k- d-s--s--c-j J-jx Q-p-s- i av p h-n-Jv F- o-c-h-i-T s-k-o d-Y-o-ܢ-iv.   YTt liJ


dkhyJc djpo lcYi gnXi Yslqi  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

Jjqv Ahi Yjjbc hu Jk DYi Aslh. dYi OYw Csءw Yisc hv ftV liY hפ hud١iy.   YTt liJ


Jjk JkJq Adkd okJht  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

J: Jt F Jwءw d hcokY jni JkdYJqX. hvoj lYo jni dtJw FYjqiJq l cT.   YTt liJ


d-h Y-k-Ƣk p-׮: 5 al-o J-ٮ J-iYY 20 JT 
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

h-k-i-q-v Y-j-L o-n- Av-eu-o d-Y d-h-- Y-k-Ʈ d-Y- 5 al-o J-ٮ 20 J-T B--iv J-iY.   YTt liJ


dkhjJck lki Bu OYw Ou BLp ; hpukv  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

YjLhi hs٢jJiX dk hjJu. AgcYw AXisdltJth Agczc dlphX. hpukk Jjisk Gl lki Bu OYhX dkhjJu.   YTt liJ


AdtX fkhjq Yhrk  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

hpn dYJjkT ljiki AdtX fkhjq Yhrk. F YJw F Yhr YkskX AdtX fkhjq AgciY. m LXn BX OY olbc O़Y.   YTt liJ


c-iuY-j-i J-u k-k  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

c-iu-Y-j-i c-i-J-i-u f-c-s-Jw k-k l-q--. d-Y-e-k h-Y c- Y-j F c-k-iv C at-f-k- h-Y-k--i-X k-k l-q.   YTt liJ


dk JTJw lj Qc  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

dkhjJchsi hOY YvQu hJ JqJnu cT hsJiX. ckalo Jٮ Jjqk YisJqv chY ljiY 8.43 JT jdiX. olbiJu QX BXiX C JX dslY   YTt liJ


hpukkcTh Acgl hsclY: chY  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

dkhjJcv hpukkcd AgciYus Acgl dƤ l Yɬu Yj chY. hpukv F dsi cTu ch Fklt odt͡sX.   YTt liJ


Ocik dkhjJu lis  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

J: fJ--o Heo stVJw ga hs hpukv OY dkhjJu Cc Oco gnik. hpukv YiX Cj lJYhiY. Oco, pz, CLn, li׮--c Fc Fk lamgnJqk Ocqq BkOciٮ.   YTt liJ


13000 AT Dijv c hjczu Yr OT  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

afi oJ Vl hscl hjczu. 13,000 AT Dijv chX hjczu Yr OTiY. QlYv HjkƢk oJ Vl gLhJXh hjczu Ddam.   YTt liJ


ATeסi hhJjc cnTY hiT Agcic Aloj  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

Hj dYhK olbiJt hhJ JkJjth Aloj cvJi cTcX hL͡t h. h OYkT ochiv AjsJ Fv lkij gL YiX.   YTt liJ


Ldozt BXi dsi, dkhjJck dJw JiTY  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

GY dsءr Cjk BjdX dYlX Ld ozt dsi. JdiT dXƢv AY Ys dsic bj Fcٮ.   YTt liJ


Agci ctYc Js gh  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

Cdw ghi Ac hkiq ochiv JXsk. Acgn OYqv Ociv AlTi lkdr Hj och OiYv Bi. d gh FlTdiYX? TJ--ovo DaMTcv OY dע, oYl lqdT gh llp lkYhi, gh Agci ctJX FiX BjbJjT Oa. gh Agci ct F Yjv ltJq lj. Fv Yu ochJw JsYc dk JjX Cdw gh lJYh-.   YTt liJ


JhYjhi ln Ou BLphټ mY hcu  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

jYctlaw JhYjhi Hj ln Ou Yc BLphټ cT mY hc lqdTv. jYctlaq JhYjhi Hj ln OXh BLphټ Fv lYoYhi FƢk AYv D١JXhhX mY lJYhiY.   YTt liJ


o k-ix F- k-o-i J-Xu 
[ Posted on Wed, 12 October 2016 ]

h-f: h-L-w--cj c-T-- J-j-Y-Jw--Y-j f-q-l-V Y-j o- k-ix j-L. J-r--ir-O h-L--q-T A-l-J-m-w--i d-lt--- o-M-T-ci-i d--iT H-e-o o- k-ix o-zt-m--j.   YTt liJ


hSQ ljj hpukk l٤ F  
[ Posted on Wed, 12 October 2016 ]

F Fr F OYc mn hSQ ljj hpukk l٤ H. kk H kki mn Qn olbc O़ OYkTiX Clt HY.   YTt liJ


'Fo' iT eͮ--k F  
[ Posted on Wed, 12 October 2016 ]

dZjQ ciJcJ Fo iT eͮ--k ds. di BczX dZiT ciJii FY. pst YksX OY. clLYci QiJnXu (Qi J) iX olbc.   YTt liJ


dաLciv cosau ni hע hpukv l  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

dաLc F OY Ba Y ctX Jcii LiY ochiT fcsv OࡨhX JyiY ptpju. F T YjJZirYi OYv dYdltJ   YTt liJ


cKY YJv llpYii  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

cT cKY YJv llpYii. J FT aj OYkTiX hkiqJw cTi djOiTY. hfi oam LLuad oL hLiX lju.   YTt liJ


dkhyJu dk Y  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

Yylcdj: otYj hpukv lYo L׸v F dkhyJu dX ly. YisJqk ck alo Jٮ 18 JT jdiX OY ljiY.   YTt liJ


QVc dעi AjmJ  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

Cɬu ochiv fL f FsiT AhYg f׮ Frdck dsqX.kJ llb gLqv c Yjc Qacmo   YTt liJ


oJoii jQm hkiqk  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

ocv Jht mmbju olbc O़ oJ--o atL F OYk Jz JZdY AlYjd碴u pj F OYkT djOYii fqlV ozj jQm amd.   YTt liJ


got a so--Jv Yhrv: goJsi Ajlz oh  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

oK olbc OiY go--Jt a so--Jv Yhr ooju Hj. hi ciuYji ciJi ciJchi Agci OY hkiqv otpסij. Gsk djQicmn h Yjljl cvJiY C OYhX.   YTt liJ


AudBsh liov Cci BJu kkc Jri ; f DJnXu  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

dkhjJc Agczc dlphX. hkiq och OjYk Gl Oklsi OYhX dkhJJu. CrY dkhjJc Agczclhi FijJiX olbiJu f DJnXu.   YTt liJ


oJo dv jSQdXt  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

JqQv dUءw cj li׮ kesij jSQdXt. mjjozjk ci mڢj.   YTt liJ


llp fܫ djlƢk Ap F AT op: Othq 
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

gt--l-h-i lt-d-j--l-Ƣ-k A--p Y- A-T o-p--X- c-T Ot-hq. Y-X-s-J-qv h-k-i-q-v o-Q-l-h-i-j Ot-hq J-r lt-n-h-X gt--l-h-i lt-d-j--Y. l-l-p-f-ܫ lt-d-T--i-Ƣ-k   YTt liJ


h dki cjY VYi F.l. mm  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

JjqhJ dkhjJu YjL dTtdTءw lju lsii HtljJ oglJ   YTt liJ


'Hj gij JhJu' Bi avKt  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

kv Qo- ~ DX Bt JJv dss avKt OYc dj. Hj gij JhJu FX ochiT dj. DX Bt BX OYus JZi YjZi ognXl.   YTt liJ


dk hjJu , h alo ; 12 JT  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

hkiqk Gl Oklsi OYh djT dssi hpukk dkhjJu dYi Jqcv dYi stVJw onT. sko OiY halo Jٮ   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting