vanitha

Wednesday
18
January
2017

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


j١hr olbc ctlpY pjpjc  
[ Posted on Tue, 10 January 2017 ]

dmo FrJju F T loalu ciyT j١hr ochiJ Jj ot Yj hpukkX dslY. Fv cj JyYiyY   YTt liJ


JfQ 13c YisJqk  
[ Posted on Mon, 09 January 2017 ]

lca hj olbc ctp JfQ 13c YisJqk. ek FJofro eVsnʨYrJ 45 YisJqv sko OनhX olbiJu   YTt liJ


fpfk 2 dtii  
[ Posted on Fri, 06 January 2017 ]

och dhJw Jj f¡ OY fpfk 2 OYJjX dtii. ciJu dgoX Cj AsiY.   YTt liJ


Bh dYoܢiv  
[ Posted on Thu, 05 January 2017 ]

Jhk ojiT QlY dhih Jhv olbc O़ Bh F OY dYoܢiv. JhkojiT ln Oࡨh oYy lafku   YTt liJ


och ohj YtY ojnJhs hJw Jt l٢: kft fnt  
[ Posted on Fri, 30 December 2016 ]

J: och ohj YtY ctYl ojn Jhs jpo AQ hkh ek FJofro eVsnu cYl kft fnt.   YTt liJ


dkhyJu F YisJqv c dulk  
[ Posted on Thu, 29 December 2016 ]

J: och oMTcJw Yk Yt AlochY h dJl cklv YisJqv HT hkiq OYw lirOiT dulk.   YTt liJ


joJu djQiTu JjX Bmilchik dji h: hjq Ld  
[ Posted on Sun, 27 November 2016 ]

cTu, YjZJ F ckJqv micX hjq Ld. C AT Jk, ke׮ s׮ kͮ F YjZJw m dT dעiliiy.   YTt liJ


cT j-K h-pu h-j- c-k-iv 
[ Posted on Sat, 12 November 2016 ]

Y-mt: O-k--Y o-j-iv Y-j j-K h-pu h-j- c-k-iv. Y-m-j-k e-ע-k-X Yj- h-j- c-k-iv J---iY. h-m-iv O-j-i-j-- c-k-i-k-i-j- h-Y-a-p J-X--Y.   YTt liJ


oji l-l-p--Y-i-i 
[ Posted on Sat, 12 November 2016 ]

oc-h o-j-iv c-T oj-i l-l-p-Y-ii. F-s-X-Jq- l- c-T- O-T-v A-o-oʮ V-i-s-Jt o-cv l a-l-X o-j-i-l- J-r-v Y-k Ot--i-Y.   YTt liJ


dk-h-jJ- l-Q d-Y-: 5 dt A-s-͢v 
[ Posted on Thu, 10 November 2016 ]

h-pu-kv c-i-J-c-i Y-i--s-J-qv c-s--T- d-k-h-jJ- l-Q d-Y- Ct-c-עv d-O-j--Y-h-i f--- A-դ-dt A-s-͢v.   YTt liJ


dX du-l-kv: h-a-i-T-Y o-ht- c--h- J-L Ku 
[ Posted on Thu, 10 November 2016 ]

J--X Y-T-i--Y-ci d-b-c-hɢ c-j-z h-a 500-i 1000i c--Jw du-l-k--Yv o-ɡ-n A-T--l--c-J-Y f-q-l-V Y-j J-L Ku.   YTt liJ


LoJw fb: nc  
[ Posted on Tue, 08 November 2016 ]

LoJw Y fb cT nc Jo.hء Lo Jwءw Jjihiy. LtgXii Agciw nc Jo llp JrY   YTt liJ


OYJjXcT JXYi JT cTuhjv HjqT hYap Jٷ  
[ Posted on Tue, 08 November 2016 ]

fLqj. JV ochiT OYJjXcT YTJv JXYi cTjv HjqT hYap Jٷ. Fv CYjTYX Yjsk. JXYi j١hiwi Yjv YTjJiX.   YTt liJ


Cc ot Yj OYqy: mJhju Yآ  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

hkiq OkY jL otlJk lgcX mJhju Yآ. och cthYli LcjOiYli olbiJchii lǢha dY mJhju Yآ   YTt liJ


Oࡷ Yעc JmTl Ahk so Jju  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

cT Ahk so Jju BJ lniX. YTdr dxlXglhi fܨ Hy OkY Yj dTiki ltiX dmchiY. Y AY djk BqX dTikiY   YTt liJ


pX f j١ gL ly  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

pX f j١ gL Hy. kv JinYX ctX. Bs ltnc mnhX kk ctX Jc   YTt liJ


avKt hi dki hJn  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

avKsc d Asih cTu hJn. Oiv Y hJc avKs Hj oJqkiy. hiT JTflhi lqj AThٮ. AYJ   YTt liJ


dkhyJu 100 JT Jfv, dX lji h׮ hkiq OYw  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

hkiqv c Bahi 100 JT jd ly OYh fphY dkhyJu cTr. C opOjv hkiqv Gl JTYv dX lji   YTt liJ


hp-q o-M-T-c-Jw B-- Y--iv Bx-Ji-h H-k-dJ: Q-i hY 
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

Y-j-l-c--dj: J-j-q-v o-Y-Jw- c-j c-T-- A-Y-J-h-w d-V-c-w--h-Y-j e-k-d-a-h-i d-Y-J-j---Y-c dJ-j O-q--٢v l-X Y--q-T c-Y-q o-j-Ȣ-u d-T-d-T-J-i-X dt- d-n-J h-p-q o-M-T-c-J-q- dhK c-Tc o-l-b-i-J-chi Q-i h-Y.   YTt liJ


JV o-ch- Bʢ J-h-Jo: pk-J-d--sv c- OT-i dh-K Y-j-w J-- 
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

f-L-qj: Jt--T-J-iv n--L-cT C--١-i A-d-JT- Y-Tt- dh-K o-c-h Y-j-w J---. o-c-h-i-T n--L-c-T- Y-T-J--k- OT-i h- dh-K c-Tu-h-jv H-j-w H-r-J j-٤-dt J-.   YTt liJ


ll-p h-T-i Jj-X l-q--T- Y-n 
[ Posted on Sun, 06 November 2016 ]

c--i- D-s-- l-l-p h-T--c١-i Jj-X Y-s--ds- c-T Y-n. o-c-h-i-T- Y- C-nl B-L-p-l-h-X l-l-p h-T-u J-j-X-h- Y-n d-s.   YTt liJ


f-q-l-V Y-j B-a-Y d-ա-q- H-j lt-n YTl 
[ Posted on Sun, 06 November 2016 ]

h-f: f-q-l-V Y-j B-a-Y d-ա-q- A-iv-l-o-i ht-- J-ov H-j lt-n Y-T-l-m-. A--j h-Q-o-T-׮ J-T-Y-i-X d-ա-q--Y-j m- l-b--j---Y.   YTt liJ


nc J-o-h-c A-l-o-j-w J-s-Y d-h-K cT- d-Y-J-j?  
[ Posted on Sun, 06 November 2016 ]

s-i-k-ע n-i-k-T o-c-h jL- F-i n-c J-o-h-c o-c-h-iv A-l-o-j-w J-s-iu C-T-i-i-Y dh-K c-T-c-h-i- l-r-- A-X-i-s o-o-j. nc- l-j- A-l-o-j--q C-Y- c-Tu d-Y-J-j Yt--J-i-X-Y.   YTt liJ


Cnc-T-c-Ƣv k-dk-c Y--s- Auo-f 
[ Posted on Sat, 05 November 2016 ]

o-c-h-J-q-k k-dk- o-c-J-q-T- Y- c-k-d-T l--h- c-T Au-o-f. C-n Y-j-h-Ƣv o-l-b-i-Ju B-l-m--v k-dk- o-c-Jw O-u Y--s-X- d-s.   YTt liJ


dkhjJ lQ dY Ctcעv  
[ Posted on Sat, 05 November 2016 ]

Yjlcdj. hpukv OYhi dkhjJ dʤJw Ctcעv. Yhr Tsʮ DwdT ck lfoפJqkX dkhjJ dʤJw dYȨdY. Jjq dko oft V CTd VxkVN YT.   YTt liJ


h dkhyJu CnT  
[ Posted on Fri, 04 November 2016 ]

dkhyJu dX lj hsJiX. ot pסi YJtT dkhyJu ot Yj hi J٤. hiT lk YiskX OY datmY.   YTt liJ


h-a- V-o: j-K o-l-ɢ-c-Y-j Fe.F.Bt 
[ Posted on Fri, 04 November 2016 ]

jQ-ohz, j-Q-̡u: d-b-c-hɢ c-j-z h-a-i-T OY d-Y- V-o b-j- f-q-l-V-k ll-a cT jK o-l-ɢ-c-Y-j Fe.F.Bt. j-Q-̡-c-k j-Q-oh-z Q-i-k JƮ-s-q d-k-o o--n-c-k-X j-K--Y-j J-o-T--j--Y.   YTt liJ


QLYiT ciJiJu loYlt  
[ Posted on Thu, 03 November 2016 ]

poYjqT ciJiJu dYl cTht hTiX. hkiq Agci oh QLY mJhs Jjk CY ogl. AdJT YTt ck ltnhi Agci jLk.   YTt liJ


J-L Kc F-m-ji A-T- J-jx Q-pt O-Y-v 
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

d-X-i O-Y--q-T h-ɢ-Jc-i J-jx Q-p-s- A-T- O-Y-v n-j-K K-c F-m-j s-ii H-j-h-. i av p h-n-J-k- f-q-l-Vv D-١-i Y-j-L J-X--k-T--X J-jx Q-pt C-j-l-ji Y- A-T- O-Y-v H-j-h--u Y-j-h-c--Y--X A-s-i-Y.   YTt liJ


JY-c T--sv C: e-o-f-v hY 
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

f-q-l-V Y-j J-Yc J-e T--sv C- o-nv c-׮ lt--L oס-i e-o-f-v h-Y-h D--l J-Y-c-i-T l-ǡ-l d-s. e-o-f- J-Y-c B-o-a---Yi l-ǡ-l J--t.   YTt liJ


hki-q-J-q-T d-i O--c C- d-s-w  
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

h-k-i-q-J-q-T d-i Y-j J-ա ff-c C- d-s-w. A C- J-q-Q d-u F Y-v c--q-k- d-J-j- O--- 40 d-s--q-X C- J-T-d-J-Y.   YTt liJ


oi dl llp Jr ; JjX..... 
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

dhkT hkiqJqT di Yjhi hsiYX oi dl. dhc mn ochiv oQlhJY Yj dUc dtiu di .dUc dti hTii Yj l٤ ochiv oQlhJJiX   YTt liJ


li AdhcYc LiJ sh Th lv co  
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

J. LchqiT li Alpql djYiv dX LiJ sh Th lv co. Yt oamcii 55Jjii liX AggnJci Fd hpa Cohiv hKc lv co AiY.   YTt liJ


J-jt d-X-i--us -J--X--  
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

J-q-Q J--o-us d-֡--k-v F-L-hus d-X-i--us J-Z d-s-i- O-Y-h-X J--X--. c-l-L-Y-c-i d-lx-O-z-c-X O-Y--us j-O-c-i o-l-b-c-l ct-l-p---Y.   YTt liJ


e׮ Y: bc hj ltLo dYii  
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]

Yylcdj: e׮ Y Jov cT bchj ltLo dYii. e׮ cth cvJh ds AYks djv c JTJw Yi Jov bciT   YTt liJ


Jhvpoc LYhi ltdji 
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]

Yj aYJqT ltdjiv ltJqki H JT. LYhi Jhvpoc ltdji. cihdjhi llpYjƢk ltnqi Alt Hjh YhoJiij. 13 ltn YqT   YTt liJ


FjTi h , hpukk C..... 
[ Posted on Mon, 31 October 2016 ]

hkiq YjjQuhjX hi hpukk. kkc hihX cw Alj ofbc O़Y. c jYik opY fܫ Cltiiv ckcvٮ. Fv hi hpukv   YTt liJ


dkhyJ QYiY YTy  
[ Posted on Sun, 30 October 2016 ]

J: dkhyJ QYiY YTy. sko Oi YqrO 25 alo dT dkhyJu CYcJ ljiY 75 JTiq jd. cs JT cT Ba hkiq   YTt liJ


hX-i-T h-jX: c-X dj-m-b-c dt--ii 
[ Posted on Sun, 30 October 2016 ]

O-k--T: J-k-g-lu h-X-i-T h-j-X-l-h-i f--- J-ov B-s-d-j-T c-X dj-m-b-c dt--ii. h-j-X--c-hu-d A--p- H--po-i d-V-iv H--h-١-i-j- B-s-d-j-T c-X dj-m-b-c-i-X dt--i-iY.   YTt liJ


f--ck Y-Jt--l-j d-k-h-jJu 
[ Posted on Sat, 29 October 2016 ]

c-T-c l-oh-i h-pu kv Y-Jt--g-c-i- d-k-h-j-Ju J-jq--j JT- f--ck Y-j-L-h-J-. h--t, ft-h-L p, J-luT F--l-T--qv c-T- A-Vu-o o-J-c-L J-Xu lu Q-cl-k Y- H-r-J-i.   YTt liJ


12 i-s-du j-Q-w, 150 o-J-c-Jw  
[ Posted on Fri, 28 October 2016 ]

h-k-iq o-c-h-i-k s-V-Jw d-r--Z-i-i d-k-h-j-Ju A-ɡ-jnT Y-k--k Y-j-L Yt-u H-j--J-i-X. h-k-iq o-c-h-iv G--l J-T-Yv s--V-J-q o-ch F s--V o--h-i   YTt liJ


dkhjJu OjJw lvci  
[ Posted on Thu, 27 October 2016 ]

hpukk Bu FtTict dkhjJu csJT Jfki ATJiX. dkhjJck hpukk Oj Ba hYv dJ m cTij. Cw C OjX Yj.   YTt liJ


JtcJY h Y: mJht 
[ Posted on Thu, 27 October 2016 ]

Jt-Xu F O-Y-v c- h-- du-h-s-i lt A-T-̡-c-j-p-Y-h- O-Y-- Y-j--Z-J- c-T-c-hi m-J-ht. h-- du-h-s-i j-Y-iv d-O-j- lt--Jw A-T-̡-c-j-p-Y-h-h- m-J-ht d-s-.   YTt liJ


J-f-k- dɾ fpfk  
[ Posted on Thu, 27 October 2016 ]

j-Q-c-J-ɮ O-Y J-f-k-i-T l-Y-j-X-l-Jm Y-J-i-T s--V d-r--Z-i- f-p-f-k 2. J-j-q--k l-Y-j-X-l-Jm Y-J-i-k-X f-p-f-k 2 s--V--Y. 11.45 J-T j-d-i-X f-p-f-k 2 J-j-q--k   YTt liJ


ad-J d-a-x A-T L-fv o-t ͡t: lu Vov 
[ Posted on Wed, 26 October 2016 ]

ad-J d-a--X-c l-c-q d-J-r- p-q-l-V Y-j lu V-ov. ad-J d-a-x A-T- L-fv o-t ͡-s xXx: a s-x H-e J-ou-Vt J-Qv a-d-J-- A-g-c-i- lu V-ov d-s.   YTt liJ


dg-o l-l-p-Y-c-J 
[ Posted on Wed, 26 October 2016 ]

fpf-k e-i d-g-o l-l-p-Y-c-J--Y-i s-t-Jw. f-p-fk 2 O-Y-Jj-X dt-i-i m-n V-o-f-sv ll-p c--il A-T- lt-n l-l-p c-T--c-h-X Y-j-h-c-h-X Y-j-l-h-i A-T- J-z-w cv-J- oO-c.   YTt liJ


Dj D-- am-i d-j-o-Jj 
[ Posted on Wed, 26 October 2016 ]

c---c- am-i d-j-o-J-j Dt--q D--i-T h-Jq c-T-ih-i D--j D-. c-T-lt L-j L-d-Jn-X am-i A-lt-V-X D-j-i Y-T-i--i-j--Y.   YTt liJ


Jա ffc afiv JsT  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

afi: cTu Jա ffc Cc afiv JsT. afik VlL kouo Jա ffu oh. Ba mhv Y Yj lQi.   YTt liJ


gtlc QlXh jg JTYiv  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

O: gtlc Qlc AlJm DsXh J cT jg JTf JTYiv. Oik JTf JTYikX ptQ cvJiY.   YTt liJ


Jjx Q-pt O-Y: FFuF-o 5 J-T B-l-m- F-Yt--j--Y-i e-V-c-lo 
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

h-f: J-jx Q-pt O-Yh-i i av p h-n-J-k-c-Y-j h-p-j-n-iv F.Fu.F-o- lk- h-s-J-T---Y-c Aդ-J-T j-d J-jx Q-p-sv c- l--l-c- Y-j-h-c--c Yu F-Y-j-i-j--l- h-K-hɢ a-l-z e-V-c-lo.   YTt liJ


oi dliT cfcJw dmchJ  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

dh F OYkT oi dl BjbJ lzqiX cTiY. Fv Yj Cw olbiJt ctYlc dmw onTl ltiX   YTt liJ


hkiqv dYekv hv hpukv  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

H-d-l d-k-h-j-J-c J-T-J-q-T J-k--l-h-i h--s-ءw h-pu-kv h-k-i-q--k G--l d-Y-e-k d-פ Y-j-h-i h-s. h-k-i-q-v hj J-T l-j d-Y-e-k d-פ h-pu-kv Y-k-Ʈ   YTt liJ


oi dliT cfcJw  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

dh F H OYk hkt ho F H JZdY Jٮ dJ kȹq JࢨkT cTiX oi dl. dhc mn oi dl ochkJ c Alb FT F f f Fo dUc   YTt liJ


ochik j١ ljl h JjXh mɢJnX 
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

90J-qv c-T m-ɢ-J-nX-i-T j-١ l-j-l-c l-r-i-j-i O-Y-h-X f-k-O-z-h-cu o-l-b-c O-iY c-i l--h--. C-Y-c J-j-X--j-c--i-Y h---i. J- h-j- V-d-n-c-ki J-k--X   YTt liJ


A-c-n-J d--s dJj c-iu-Yj 
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

Y-j-i-T o-dt p-׮ l-Q-i--cm-n l-Q-i-i c-i-J-c- B-׮-k o-l-b-c O-़ O-Y-v c- A-c-n-J n- d--s. l-Q-i 61 F- Y-YJ-k-J-h-i d-j--j- O-Y-v j-ٮ c-i-J-ht Y-j-i-T o-dt p-׮ l-Q-i--cm-n l-Q-i-i c-i-J-c- B-׮-k o-l-b-c O-़ O-Y-v c- A-c-n-J n- d--s. l-Q-i 61 F- Y-YJ-k-J-h-i d-j--j- O-Y-v j-ٮ c-i-J-ht   YTt liJ


lj Qclj 2 c F  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

5 JT hYvhTv Hj QijQ OYhX lj. Qclj 2 cX OY sko O़Y. hkiq, pz dYJqX AY. fqlV Yj JcvJdt BX OYk ciJu.   YTt liJ


gj dmo cTu dZ OiYY...... 
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

gjhjT dmo cTu Fɮ OXhsih. hki di cTu dZjQ OiiY FɡXsi... Jc dk Yd碵 gjiT dmo cTijJiX Yj. jٮ lio   YTt liJ


h JtXu DdȢ...?  
[ Posted on Tue, 25 October 2016 ]

fL fVQ׮ OY JtXu h DdȢYi stw. dZjQ JtXcd Hj Aclm hjc Yjc Yvdjhk뼡X llj. d mJhs   YTt liJ


40 c-s-lv p f-t--V-i-h-i h--J 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

40 d-s-w B-M-n- f-q-l-V Y-j hJ n-j-l-. p-j-i-c--ji-i s-c k-f o-c-h kJ- c-jl-b s-c-Jw D-Y-J-١-X Y- d-j h-J n-jl- F---iY.   YTt liJ


Qii-T Ac-j-L: d-s-w B-M-n-w l-- Jhv 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

Y-h-r-c-T h-K-hɢ Q-i-k-q-Y-i-T B-j-L-̢-Y J-X--k-T C lt-n Y- d-s-w B-M-n-w l-- D-k-J c-i-Ju J-h-v pou.   YTt liJ


dX-i-- j-Q-Y Q-f-k-i-h-i n-s-K L-j-i  
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

c- A-դ ltn- V-ע-L-c-m-n 1991 H-J-ft 25c l-l-p-Yj-i f-q-l-V J-L Kc g-j L-j Kc d-X-i-- j-Q-Y Q-f-k-iv.   YTt liJ


ll-J Hf-si Y-h-r-J- 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

f-q-l-V Y-j l-l-J Hf-s-i Y-h-r-J-. Yk A-Q-c--h-X l-l-J Hf-s-i- F--J. m-l o-l-b-c O-- C-Yl-j d-j--- O-Y--k-X l-l-J Hf-s-i l-n-h-T-J.   YTt liJ


Fm-j Y- l-o-h-i---: A-cn-J mt- 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

F-m-j s-i Y- l-o-h-i---Y-i A-cn-J m-t--. C-j-lj H- i av p h-n-Jv O-Y--k F-m-j-iT d-J-T-c-h-X A-c-nJ-i l-o-h-i---j---Y.   YTt liJ


dk-h-jJu: ot--j-c h-c-n-lJ-m J-nu c-o 
[ Posted on Mon, 24 October 2016 ]

Y-j-l-c--dj: h-ki-q o-c-h-iv Y-j-L o-n- h-pu-k-k- d-k-h-j-J-c-Y-j ot--jc h-c-n-lJ-m J--nu c-o.   YTt liJ


o-Q n--T c-T A-m-c p-a-i-o-Y-g-c 
[ Posted on Sun, 23 October 2016 ]

h--f: dh-K h-sU c-Ti J-o-v Vu-o-sh-i A-m-c FJ-f-(44) o--Q n-i--T p-a-i-o-Yg-c h-k h-j-.   YTt liJ


d-X L-c-j-L- Cz-Q-- h-q 
[ Posted on Sun, 23 October 2016 ]

d-X L-c-j-L-- c-Tu C-z-Q-- h-qi dt--ci c--Y-i. J L-i-J-j-T A-j---hJ- J--c-i d-Z-j-Q- ct--X-v h-- c-i-J-c-J- a L-׮ e-a-s-k-T-i.   YTt liJ


Bu--V--i-i-- C-c -l--Y a-vKsc 
[ Posted on Sat, 22 October 2016 ]

o--d--tY--j-q-i h---, -h-pu-k-v, i--l-Y--j-q-v d--Z---j--Q- ep-a e-o--k- -Y---ɬu o--d--tc--i--J-h--j-v -d-T- Bu--V-i -Q-sh--i-i-- C-c -l--Y a-vKt ovh--c. l-tn--v H-- j--١ o--d--tp--׮   YTt liJ


ochik Ba hTiiYc Js mɢJnX  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

mcZhi llpmn ochiv c l cƢk l٤ AgcijL hTiiYc dv J hjXhiyl mɢ JnX.   YTt liJ


Veat Aci Tc T  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

Veat JqJsT JlkqX. hhJiv c ochiki Tc T Veat AcJءw llqJw Gsiiy. Qxox Fou olbc O़ Veask VeasT   YTt liJ


AcjL Jju l djQiyƢv ochiv c l cc: Boek  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

djQiTJiXƢv ochiv c YYJk l cvXh YyhcX AcjL Jju lv AgciY Boek. Y dYԡi hXh JyYiX   YTt liJ


dtlx f-f-i-T lv-d-Y- Yt---c A-ɬ: 80 m-Y-h-c o o-h-p-o-l-c-c 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

h-f: d-moY f-q-l-V Y-j dt-lx f-f-i-T lv-d-Y- O- 11 lt-n-h-i c-T--l--j- Yt- A-l-o-c-.   YTt liJ


dkhyJ lQic dv oYJ hJl : QijQ  
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

dkhyJ lQic dv oYJiT hJl olbiJu QijQ. AYckX HjrO Jٮ OY d JT jd lju JjXl.   YTt liJ


60 J-T l-j-- d-k-h-jJu 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

d-k-h-j-Ju Y-i--s-J-q-k- j-١r-O d--T-ءw C-ɬ-iv c- h-Y-h-i l-j--iY 60 J-T.   YTt liJ


f-L: B-jb-J-j-T h O-a- h-pu-kv 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

C h-o i-Y-Jq n--L Y-j h-k f-L F-r-Y-c-J--Yv h O-a- o-t Y-j h-pu-kv.   YTt liJ


ciuYj llpYiJ..... 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

Yɬu Yj ciuYj llpcjYi sdtJw. JqlV olbiJu lMcn mlchi AT ltn llp D١JhX Yhr hbhw sdt OiYjY.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting